Utfall Zenergy

2015-11-23

Blockförsäljning till institutionella investerare

Tid: 18 oktober kl. 10.00 Plats: Kungliga Tennishallen Sex intressanta bolag presenterar sin verksamhet. Presentationerna är ca. 20-25 min och därefter följer en kort frågestund. Vi bjuder på en lättare lunch och efter presentationerna tittar vi på tennis tillsammans. De presenterande bolagen är: ahaWorld, Ferroamp, Qlife, Netmore, Midsummer samt Skogsfond Baltikum. Aktieintresserade Leif GW Persson kommer att intervjuas av vår moderator Alexander Gustafsson från Nordnet. För anmälan se: https://www.lyyti.fi/reg/GW_Stockholm_Open_Kapitalmarknadsdag_1837

Modulbostadsbolaget Zenergys nyemission om 25 miljoner kronor blev övertecknad. Totalt tecknades aktier för 31 miljoner kronor, vilket innebär en teckningsgrad om cirka 125 procent. Första dag för handel på Aktietorget blir den 3 december.

Emissionskostnaderna uppgick till 5 miljoner kronor varav cirka 2 miljoner är kopplade till garantikonsortiet, enligt ett pressmeddelande.

"Jag vill hälsa alla nya aktieägare välkomna till Zenergy och tacka alla som visat intresse och tecknat i emissionen. Vi är väldigt glada över det stora intresset som visats. Genom kapitalanskaffningen kan vi nu utöka vår produktionskapacitet genom en ny fabrik för att tillgodose det stora behovet av bomoduler", uppger vd Olle Magnusson i en kommentar.

Styrelsen har vidare beslutat, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 26 augusti, om en överteckningsemission på cirka 6 miljoner kronor, till samma villkor som i nyemissionen, motsvarande 8 kronor per aktie. Överteckningsemissionen riktar sig till tecknare, som inte erhållit den tilldelning de önskat i nyemissionen, varav en stor del är det garantikonsortium som garanterade emissionen och där huvudparten nu valt att omvandla sin ersättning till aktier istället för kontant ersättning.

Rådgivare var Göteborg Corporate Finance och G&W Fondkommission. Aktieinvest har agerat emissionsinstitut.[

Tidigare nyheter