Elicera Therapeutics

2020-10-05

Uppsala den 5 oktober 2020 – Elicera Therapeutics AB, ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar immunonkologiska behandlingar med fokus på CAR T-celler och onkolytiska virus, meddelade idag att bolaget har genomfört sin första nyemission och säkrat 13,2 MSEK i finansiering för att lansera unik immunonkologiverksamhet baserad på banbrytande arbete av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala Universitet. I samband med lanseringen av bolaget annonseras också Jamal El-Mosleh som VD.

Elicera Therapeutics baseras på mångårigt forskningsarbete inom cell- och genterapi

med målsättningen att kunna erbjuda cancerpatienter nya effektiva

immunonkologiska behandlingar, baserade på CAR T-celler och onkolytiska virus,

som samtliga ger upphov till en flerstegsattack mot cancer. Arbetet har genom åren

genererat stora forskningsbidrag och intresse från så väl media som allmänheten

vilket har gjort det möjligt för bolaget att utveckla sammantaget fyra olika

läkemedelskandidater, i olika utvecklingsfas, och även starta sin första kliniska studie

med det onkolytiska viruset Advince vid behandling av neuroendokrina tumörer.

Läkemedelskandidaterna har uppvisat lovande prekliniska resultat i flertalet in vivocancermodeller

och klinisk data vid onkolytisk behandling av neuroendokrina tumörer

har hittills visat god säkerhet samt lovande effektdata. Via ett omfattande bidrag från

Cancerfonden avser nu Elicera att starta GMP-produktion av CAR T-celler inför en

klinisk prövning, med planerad start under 2022, vid behandling av blodcancer. Därtill

innehåller produktportföljen en CAR T-cell vid behandling av solida tumörer samt

nästa generations onkolytiska virus.

”Elicera består av ett team med gedigen erfarenhet från så väl forskning som

kommersiell immunonkologisk läkemedelsutveckling, inklusive erfarenhet från

kliniska studier med både CAR T-celler och onkolytiska virus”, säger Jamal El-

Mosleh, VD på Elicera Therapeutics. ”Med nyligen genomförd finansiering och

kvarstående omfattande forskningsbidrag står vi väl rustade att nu ta Elicera in i

nästa steg och framöver starta fler kliniska studier med våra innovativa behandlingar.

Det är med stor entusiasm vi härmed officiellt lanserar Elicera Therapeutics som ett

unikt svenskt bolag med spetskompetens inom cell- och genterapi och jag ser mycket

fram emot att få samarbeta med teamet och professor Magnus Essands grupp för att

ta fram nya effektiva immunaktiverande behandlingar mot cancer”.

Jamal El-Mosleh är en etablerad biotechentreprenör med över 13 års erfarenhet från

life science-industrin. Som först anställd agerade han medgrundare till

immunonkologibolaget Immunicum AB (publ), idag noterat på Stockholmsbörsens

Small Cap-lista, där han under nära 10 år som VD (2007-2016) ansvarade för att

driva verksamheten, bland annat med genomförandet av fyra kliniska prövningar i tre

indikationer, varav den längst framskridna en fas II-studie i USA och Europa. Under

sin karriär har Jamal El-Mosleh agerat VD för ytterligare ett noterat bolag, Annexin

Pharmaceuticals (2017-2019), samt varit styrelseledamot i cancerdiagnostikbolaget

Elypta AB (2016-2020). Jamal El-Mosleh har en civilingenjörsexamen i Industriell

Ekonomi (inriktning Bioteknik) från Chalmers Tekniska Högskola och en master från

Chalmers Biotekniska Entreprenörskola.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.