Prolight Diagnostics

2019-09-26

I enlighet med bemyndigande från årstämman i Prolight Diagnostics den 16 maj 2019 har styrelsen idag fattat beslut om en riktad nyemission om 28 000 000 aktier. Nyemissionen har tecknats av ett fåtal kvalificerade investerare varav de största investerarna utgörs av Cardeon AB 7 MSEK, Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB för kunders räkning 7 MSEK, Fredrik Nilsson 4,3 MSEK och Roger Jensen 2,5 MSEK. Genom nyemissionen kommer bolaget att tillföras ca 21 MSEK före transaktionskostnader. Emissionskursen är 0,75 kronor per aktie vilket motsvarar dagens sista betalkurs och innebär en rabatt om ca 1,1 % jämfört med dagens volymviktade genomsnittskurs. Kursen innebär därtill en rabatt om ca 3,5 % jämfört med de senaste 5 börsdagarnas volymviktade genomsnittskurs. Emissionen har syndikerats genom accelerated bookbuilding och det är styrelsens bedömning att emissionskursen är marknadsmässig och avspeglar en rimlig nivå utifrån utbud och efterfrågan. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av kapital för att säkerställa implementering och vidareutveckling av Bolagets innovationer samt skapa en god finansiell ställning inför kommande förhandlingar med potentiella samarbetspartners. Det är dessutom av stor vikt att successivt förstärka Bolagets ägarbas med nya långsiktiga ägare vilket också delvis uppnås genom denna nyemission. G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.