north net connect AB förlänger teckningsperioden

2017-05-31

Pressmeddelande Stockholm 2017-05-31

Teckningsperioden förlängs för north net connects emission fram till fredag 2 juni, med planerad efterföljande listning på Nasdaq First North Stockholm

Mot bakgrund i frågor som inkommit till Bolaget från intresserade som önskar ytterligare tid för att hinna med att sätta sig in i Bolagets erbjudande, har Bolagets styrelse beslutat att förlänga teckningstiden fram till och med den 2 juni avseende pågående erbjudande om teckning av units.

Klicka här för länk för hela pressmeddelandet.

Tidigare nyheter