Bublars spridningsemission övertecknad

2017-02-10

Bublar Group AB (publ) (”Bublar” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 7 september 2017 att styrelsen beslutat att ansöka om en listning på NGM Nordic MTF och i samband med listningen genomföra ett erbjudande till allmänheten och institutionella investerare i Sverige att teckna units i Bolaget om cirka 23,5 Mkr (”Erbjudandet”). Erbjudandet övertecknades varför även övertilldelningen kommer att utnyttjas.

Genom Erbjudandet tillförs Bolaget därmed 28,5 Mkr före emissionskostnader. Erbjudandet innebär även att Bolaget tillförs omkring 1 300 nya aktieägare, vilket innebär att spridningskravet på NGM Nordic MTF är uppfyllt. Beräknad första handelsdag är i slutet av oktober 2017. Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota.

Efter att Erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bublar att öka med 7 762 398 aktier från 17 503 047 aktier till 25 265 445 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 221 741 kr från 500 000 kr till 721 741 kr, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 30,7 procent.

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och listningen på NGM Nordic MTF. G&W Fondkommission kommer även att vara Bolagets mentor.

För mer information vänligen kontakta:

Magnus Granqvist, Verkställande Direktör

E-post: magnus.granqvist@bublar.com

Tel: +46 (0)73-331 17 76

Bublar i korthet

Bolaget skapar framtidens mobilupplevelser genom att tillhandahålla spel och appar som kombinerar den senaste tekniken inom det snabbväxande segmentet Augmented Reality (AR) och platsbaserade tjänster. Bublar har en egenutvecklad mjukvaruplattform som möjliggör att skapa mobilspel och tjänster där stora volymer av användare i realtid visuellt kan interagera och kommunicera med varandra. Plattformens funktioner öppnar upp helt nya möjligheter för både nya spelidéer men även för befintliga spel som kan få en helt ny virtuell spelplan. Bolaget går nu in i en kommersiell fas och står inför lanseringen av sin första produkt, en platsbaserad social upplevelse där användarna skapar, interagerar och upptäcker eget och andras innehåll.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.