Teckning av LUMITO TO2 tecknad till totalt 99,3 procent

2020-06-04

Teckning av LUMITO TO2 tecknad till totalt 99,3 procent

Tid: 18 oktober kl. 10.00 Plats: Kungliga Tennishallen Sex intressanta bolag presenterar sin verksamhet. Presentationerna är ca. 20-25 min och därefter följer en kort frågestund. Vi bjuder på en lättare lunch och efter presentationerna tittar vi på tennis tillsammans. De presenterande bolagen är: ahaWorld, Ferroamp, Qlife, Netmore, Midsummer samt Skogsfond Baltikum. Aktieintresserade Leif GW Persson kommer att intervjuas av vår moderator Alexander Gustafsson från Nordnet. För anmälan se: https://www.lyyti.fi/reg/GW_Stockholm_Open_Kapitalmarknadsdag_1837

Lumito AB (publ) (”Lumito”) har den 30 maj avslutat den andra och sista teckningsperioden för teckningsoptionen Serie 2 TO2. Totalt har 99,3 procent tecknats, varav 28 procent i det sista teckningsfönstret till lösenpris 1,55 SEK per aktie.

Totalt i de två teckningsperioderna har 15 365 753 nya aktier tecknats och Lumito därmed tillförts totalt ca 22,7 MSEK före emissionskostnader varav ca 6,5 MSEK i det sista teckningsfönstret. De totala emissionskostnaderna beräknas totalt att uppgå till ca 0,9 MSEK.

Så snart likvid har inkommit för samtliga av de nu nytecknade aktierna (interimsaktier) och slutlig registrering av emissionen har skett hos Bolagsverket kommer en automatisk omvandling av dessa interimsaktier till vanliga aktier att ske utan vidare avisering till innehavaren.

I och med teckning i det sista teckningsfönstret ökar totalt antal utestående aktier i Lumito med 4 186 472 stycken till totalt 74 835 211 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 104 662 SEK till 1 870 880 SEK.

– Vi är så klart mycket nöjda med den höga teckningsgraden på totalt 99,3 procent och det starka förtroendet vi har bland våra aktieägare, säger Stefan Nilsson, VD Lumito.

G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Lumito i samband med transaktionen och Aktieinvest har agerat som emissionsinstitut.

Tidigare nyheter