Certified adviser & Mentor

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats (MTF). För att kunna noteras på First North måste ett bolag utse en Certified Adviser som lotsar bolaget genom ansökningsprocessen och säkerställer att bolaget lever upp till och kontinuerligt följer regelverket. Motsvarande funktion på NGM Nordic MTF kallas för Mentor. G&W erbjuder inte bara att agera Certified Adviser eller Mentor utan även löpande rådgivning i syfte att ge bolaget största nytta av en notering.

Vi hjälper med mer än bara regelefterlevnad

G&W erbjuder inte bara att agera Certified Adviser eller Mentor, utan ger även sina uppdragsgivare en möjlighet att på ett effektivt sätt utnyttja det faktum att man har en rådgivare nära till hands som känner bolaget väl. Genom regelbundna uppföljningsmöten och förberedelser inför rapporter, releaser och andra bolagshändelser kan bolaget säkerställa god efterlevnad av marknadsplatsens regler och vägledning inom MAR, likväl som ett effektivt utnyttjande av varje informationstillfälle.

Fasta priser - Förutsägbara kostnader

Våra tjänster bygger på våra egna och uppdragsgivarnas praktiska erfarenheter. Vi vet att det finns en mängd frågor utöver de rent regelmässiga och uppdragsgivaren ska veta att det alltid finns tillgång till hjälp och stöd i olika regel- och informationsfrågor till en fast månadskostnad.

Individuellt anpassade tjänster

Våra tjänster anpassas individuellt utifrån kundens behov, önskemål och situation. Ett flexibelt förhållningssätt och ett nära samarbete gör att uppdragets omfattning enkelt kan anpassas till ändrade förutsättningar eller villkor.

G&W är Certified Adviser eller Mentor för 20-talet bolag.

Ansvarig Certified Adviser

Niklas Nyström

Mobil: 0708-87 01 57

Telefon: 08-503 000 50

niklas.nystrom@gwkapital.se

Vårt team

Vi vill att du ska känna dig trygg när du arbetar med oss. Därför har vi ett team av mycket erfarna och serviceinriktade personer.
Läs mer