Certified advisor

First North är en alternativ marknadsplats (MTF) som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. För att kunna noteras på First North måste ett bolag utse en Certified Adviser som lotsar bolaget genom ansökningsprocessen och säkerställer att bolaget lever upp till och kontinuerligt följer regelverket. G&W erbjuder inte bara att agera Certified Adviser utan även löpande rådgivning i syfte att dra större nytta av noteringen på First North.

Vi hjälper med mer än bara regelefterlevnad

G&W erbjuderinte bara att agera Certified Adviser utan ger även sina uppdragsgivare en möjlighet att på ett effektivt sätt utnyttja det faktum att man har en rådgivare nära till hands som känner bolaget väl. Genom regelbundna uppföljningsmöten och förberedelser inför rapporter, releaser och andra bolagshändelser kan bolaget säkerställa en god regelefterlevnad likväl som ett effektivt utnyttjande av informationstillfället.

Fasta priser - Förutsägbara kostnader

Våra tjänster bygger på våra egna och uppdragsgivarnas praktiska erfarenheter. Vi vet att det finns en mängd frågor utöver de rent regelmässiga och uppdragsgivaren ska veta att det alltid finns tillgång till hjälp och stöd i olika regel- och informationsfrågor till en fast månadskostnad.

Individuellt anpassade tjänster

Våra tjänster anpassas individuellt utifrån kundens behov, önskemål och situation. Ett flexibelt förhållningssätt och ett nära samarbete gör att uppdragets omfattning enkelt kan anpassas till ändrade förutsättningar eller villkor.

G&W är Certified Adviser för nedanstående bolag som alla handlas på Nasdaq First North
För mer information om First North: www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth

Alelion Energy Systems
Chromogenics
CleanMotion
Gapwaves
Intuitive Aerial
Mangold
Midsummer
Minesto
Netmore Group
PowerCell Sweden
Sonetel
Spiffbet
Spectracure 
Tangiamo Touch Technology
AAC Clyde Space

Kontakta oss gärna för ett personligt möte

Vårt team

Vi vill att du ska känna dig trygg när du arbetar med oss. Därför har vi ett team av mycket erfarna och serviceinriktade personer.
Läs mer