Tillstånd

Kategori:

Värdepappersbolag

Organisationsnummer:

556549-4613

FI Institutnummer:

035156

  • Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp
  • Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument
  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
  • Annan sidoverksamhet
  • Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag

Kapitaltäckningsdokument:

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss för ett personligt möte.
Läs mer