Investor Relations

Att vara noterad eller att förbereda sig för en framtida notering ställer höga krav på transparens och god informationsgivning. De flesta mindre företag har många gånger inte de interna resurser, den vana eller den kunskap som krävs för att dra full nytta av den informationsplikt som en notering innebär och att tillfredställa aktieägares och andra marknadsaktörers krav.

Utnyttja fördelarna med en notering

Genom ett konsekvent och strategiskt användande av en IR-rådgivare som är väl insatt i bolagets verksamhet och situation kan företagsledningen inte bara minska den direkta arbetsbördan, utan även till fullo utnyttja fördelarna med en notering. Ett väl genomfört och konsekvent IR-arbete bidrar till en rättvis värdering, ökad likviditet, bättre tillgång till kapital och ett stärkt förtroende bland marknadsaktörer.

Långsiktigt arbete

G&W ska fungera som långsiktig partner och stöd i företagets informationsgivning. Våra kunder ska alltid känna att de har ett effektivt stöd till sitt förfogande som är väl insatt i bolagets specifika situation. G&W:s personal har alla själva varit entreprenörer och besitter lång erfarenhet av att agera rådgivare åt mindre och medelstora bolag i både finansiella och IR-frågor.

Fasta priser - Förutsägbara kostnader

Våra IR-tjänster bygger på egna praktiska erfarenheter såväl som vetskapen att de flesta mindre noterade bolagen oftast inte har en egen IR-avdelning och drivs med en stark kostnadsmedvetenhet. G&W erbjuder därför att inte bara vara en Rådgivare utan även en IR-avdelning att hyra - till en fast månatlig kostnad. Därigenom vet kunden att det alltid finns tillgång till hjälp och stöd i olika IR-frågor till en fast månadskostnad. Samtidigt blir kostnaderna förutsägbara och oftast betydligt lägre än att ha en egen anställd som sköter IR-frågor.

Individuellt anpassade tjänster

Våra tjänster anpassas individuellt utifrån kundens behov, önskemål och situation. Ett flexibelt förhållningssätt och ett nära samarbete gör att IR-uppdragets omfattning enkelt kan anpassas till ändrade förutsättningar eller villkor.

Kontakta oss gärna för ett personligt möte

Vårt team

Vi vill att du ska känna dig trygg när du arbetar med oss. Därför har vi ett team av mycket erfarna och serviceinriktade personer.
Läs mer