Team

Micael Wikberg
CEO, Founder and Senior Partner
f. 1960, Civilekonom Handelshögskolan Stockholm. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1986. Tidigare bl.a vice VD och chef för fondkommissionsverksamheten i Föreningsbanken, verkställande direktör för Matteus (publ). Grundade G&W 1997.
Telefon: 
08-503 000 51
Johan Fromholtz
Senior Adviser, Partner
f. 1957, studier på Handelshögskolan i Stockholm. Mer än 35 års erfarenhet från kapitalmarknaden. Tidigare verksam inom bl.a. PK Banken, Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Invik & Co samt JP Nordiska Fondkommission.
Telefon: 
08-503 000 64
Anders Aspegren
Styrelseordförande
f.1960, Jur. kand. Stockholms Universitet. Advokat och Managing Partner på Advokatfirman Fylgia.
Mobil: 
Telefon: 
08-442 53 00
Peter Lundmark
Tf. Corpchef, Partner
f. 1965, Civilekonom från Stockholms Universitet. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1984. Tidigare bl.a. börs- och optionsmäklare på B&B Fondkommission, Matteus Fondkommission och Kaupthing Bank samt verksam inom corporate finance på Michael Östlund & Co Fondkommission.
Telefon: 
08-503 000 63
Bo Pettersson
Partner
f. 1964, Gymnasieingenjör och Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1995. Tidigare bl.a. ingenjör inom telekom- och elektronikindustrin i Sverige och Frankrike, ekonomisk administration och kreditanalys samt VD för fastighetsmäklarrörelse under 14 år.
Telefon: 
08-503 000 57
Niklas Nyström
Ansvarig Certified Adviser/Mentor
f. 1960, Civilekonom Uppsala Universitet. Mer än 30 års erfarenhet från de finansiella marknaderna. Idag verksam med uppdrag främst inom det finansiella och regulatoriska. Tidigare under ett par år på Exportkreditnämnden och före det 14 år inom Corporate Finance och institutionellt mäkleri i lednings- och professionella roller, bl.a. på ABB Aros Fondkommission, Orkla Securities och Öhman Securities.
Telefon: 
08-503 000 50
Henrik Bergman
Partner
f. 1957, Civilekonom från Stockholms Universitet. Arbetat inom kapitalmarknaden sedan 1982 i olika befattningar. Tidigare verksam inom bl.a. Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Nordiska Fondkommission, Danske Bank och Myrberg Securities.
Telefon: 
08-503 000 55
Henrik Hammarskiöld
Partner
f.1959, Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare verksam inom internationell banking bl.a. hos Bankers Trust, Chase Manhattan Bank samt ABN Amro. Därefter verksam inom kommunikationsbranschen hos bl.a. Gramma och Hammarskiöld & Lundqvist.
Telefon: 
Ulf Järvefelt
Partner
f. 1957, studier på Stockholms Universitet. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1982. Tidigare aktiemäklare och kapitalförvaltare på bl.a. Carnegie, Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Merchant Fondkommission och DNB. Även verkat inom Corporate Finance hos bland annat Söderlind & Co och Arctos M&A.
Telefon: 
08-503 000 53
Joakim Sydow
Partner, ECM sales
f.1965, Finansekonom från Stockholms Universitet. Mer än 20 års erfarenhet som aktiemäklare och Equity Sales: Matteus Fondkommission, Fischer Partners Fondkommission, Handelsbanken Markets, Erik Penser, Remium och Mangold.
Mobil: 
Telefon: 
08 503 000 56
David Fleberg
Kapitalförvaltare
f. 1954, verksam inom kapitalmarknaden sedan år 2000. Tidigare aktiemäklare och rådgivare på bl.a. Swaretz & Partners. Huvudsaklig inriktning mot privatkapital och mindre företag.
Mobil: 
Telefon: 
08-503 000 72
Cimi Zander
Partner, projektledare
f.1996, B.Sc. Business and Economics Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Kungliga Tekniska Högskolan. Tidigare analytiker på hedgefond och analytiker vid family office.
Telefon: 
08-503 000 69
Linus Svensson
Senior Associate
f. 1997, B.Sc. finansiell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan. Tidigare erfarenhet från projektledning på Aktieinvest FK och marknadsövervakning på NGM.
Telefon: 
Nils Hällestrand
Senior Associate
f. 1994, BBA Finance från University of Iowa, M.Sc. Finance från Lunds universitet. Tidigare erfarenhet inom redovisning.
Telefon: 
Per Grönwall
Compliance
f 1959, Civilekonom Lunds Universitet, B.A Washington State University. Tidigare bl.a. verksam som management- och ekonomikonsult sedan 2010, samt har erfarenhet från mångårigt operativt arbete, bland annat som Controller i bank och CFO i noterade bolag.
Telefon: 
Micael Wikberg
CEO, Founder and Senior Partner
f. 1960, Civilekonom Handelshögskolan Stockholm. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1986. Tidigare bl.a vice VD och chef för fondkommissionsverksamheten i Föreningsbanken, verkställande direktör för Matteus (publ). Grundade G&W 1997.
Telefon: 
08-503 000 51
Johan Fromholtz
Senior Adviser, Partner
f. 1957, studier på Handelshögskolan i Stockholm. Mer än 35 års erfarenhet från kapitalmarknaden. Tidigare verksam inom bl.a. PK Banken, Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Invik & Co samt JP Nordiska Fondkommission.
Telefon: 
08-503 000 64
Micael Wikberg
CEO, Founder and Senior Partner
f. 1960, Civilekonom Handelshögskolan Stockholm. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1986. Tidigare bl.a vice VD och chef för fondkommissionsverksamheten i Föreningsbanken, verkställande direktör för Matteus (publ). Grundade G&W 1997.
Telefon: 
08-503 000 51
Johan Fromholtz
Senior Adviser, Partner
f. 1957, studier på Handelshögskolan i Stockholm. Mer än 35 års erfarenhet från kapitalmarknaden. Tidigare verksam inom bl.a. PK Banken, Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Invik & Co samt JP Nordiska Fondkommission.
Telefon: 
08-503 000 64
Anders Aspegren
Styrelseordförande
f.1960, Jur. kand. Stockholms Universitet. Advokat och Managing Partner på Advokatfirman Fylgia.
Mobil: 
Telefon: 
08-442 53 00
Johan Fromholtz
Senior Adviser, Partner
f. 1957, studier på Handelshögskolan i Stockholm. Mer än 35 års erfarenhet från kapitalmarknaden. Tidigare verksam inom bl.a. PK Banken, Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Invik & Co samt JP Nordiska Fondkommission.
Telefon: 
08-503 000 64
Peter Lundmark
Tf. Corpchef, Partner
f. 1965, Civilekonom från Stockholms Universitet. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1984. Tidigare bl.a. börs- och optionsmäklare på B&B Fondkommission, Matteus Fondkommission och Kaupthing Bank samt verksam inom corporate finance på Michael Östlund & Co Fondkommission.
Telefon: 
08-503 000 63
Bo Pettersson
Partner
f. 1964, Gymnasieingenjör och Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1995. Tidigare bl.a. ingenjör inom telekom- och elektronikindustrin i Sverige och Frankrike, ekonomisk administration och kreditanalys samt VD för fastighetsmäklarrörelse under 14 år.
Telefon: 
08-503 000 57
Niklas Nyström
Ansvarig Certified Adviser/Mentor
f. 1960, Civilekonom Uppsala Universitet. Mer än 30 års erfarenhet från de finansiella marknaderna. Idag verksam med uppdrag främst inom det finansiella och regulatoriska. Tidigare under ett par år på Exportkreditnämnden och före det 14 år inom Corporate Finance och institutionellt mäkleri i lednings- och professionella roller, bl.a. på ABB Aros Fondkommission, Orkla Securities och Öhman Securities.
Telefon: 
08-503 000 50
Henrik Bergman
Partner
f. 1957, Civilekonom från Stockholms Universitet. Arbetat inom kapitalmarknaden sedan 1982 i olika befattningar. Tidigare verksam inom bl.a. Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Nordiska Fondkommission, Danske Bank och Myrberg Securities.
Telefon: 
08-503 000 55
Henrik Hammarskiöld
Partner
f.1959, Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare verksam inom internationell banking bl.a. hos Bankers Trust, Chase Manhattan Bank samt ABN Amro. Därefter verksam inom kommunikationsbranschen hos bl.a. Gramma och Hammarskiöld & Lundqvist.
Telefon: 
Ulf Järvefelt
Partner
f. 1957, studier på Stockholms Universitet. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1982. Tidigare aktiemäklare och kapitalförvaltare på bl.a. Carnegie, Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Merchant Fondkommission och DNB. Även verkat inom Corporate Finance hos bland annat Söderlind & Co och Arctos M&A.
Telefon: 
08-503 000 53
Joakim Sydow
Partner, ECM sales
f.1965, Finansekonom från Stockholms Universitet. Mer än 20 års erfarenhet som aktiemäklare och Equity Sales: Matteus Fondkommission, Fischer Partners Fondkommission, Handelsbanken Markets, Erik Penser, Remium och Mangold.
Mobil: 
Telefon: 
08 503 000 56
Cimi Zander
Partner, projektledare
f.1996, B.Sc. Business and Economics Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Kungliga Tekniska Högskolan. Tidigare analytiker på hedgefond och analytiker vid family office.
Telefon: 
08-503 000 69
Linus Svensson
Senior Associate
f. 1997, B.Sc. finansiell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan. Tidigare erfarenhet från projektledning på Aktieinvest FK och marknadsövervakning på NGM.
Telefon: 
Nils Hällestrand
Senior Associate
f. 1994, BBA Finance från University of Iowa, M.Sc. Finance från Lunds universitet. Tidigare erfarenhet inom redovisning.
Telefon: 
David Fleberg
Kapitalförvaltare
f. 1954, verksam inom kapitalmarknaden sedan år 2000. Tidigare aktiemäklare och rådgivare på bl.a. Swaretz & Partners. Huvudsaklig inriktning mot privatkapital och mindre företag.
Mobil: 
Telefon: 
08-503 000 72
Per Grönwall
Compliance
f 1959, Civilekonom Lunds Universitet, B.A Washington State University. Tidigare bl.a. verksam som management- och ekonomikonsult sedan 2010, samt har erfarenhet från mångårigt operativt arbete, bland annat som Controller i bank och CFO i noterade bolag.
Telefon: 

Jobba hos oss

Vi är alltid intresserade av duktiga medarbetare.
Läs mer