Team

Micael Wikberg
CEO, Founder and Senior Partner
f. 1960, Civilekonom Handelshögskolan Stockholm. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1986. Tidigare bl.a vice VD och chef för fondkommissionsverksamheten i Föreningsbanken, verkställande direktör för Matteus (publ). Grundade G&W 1997.
Telefon: 
08-503 000 51
Johan Fromholtz
Executive vice president, Senior Partner
f. 1957, studier på Handelshögskolan i Stockholm. Mer än 35 års erfarenhet från kapitalmarknaden. Tidigare verksam inom bl. a. PK Banken, Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Invik & Co samt JP Nordiska Fondkommission.
Telefon: 
08-503 000 64
Anders Aspegren
Styrelseordförande
f.1960, Jur. kand. Stockholms Universitet. Advokat och Managing Partner på Advokatfirman Fylgia.
Mobil: 
Telefon: 
08-442 53 00
Bo Pettersson
Partner
f. 1964, Gymnasieingenjör och Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1995. Tidigare bl.a. ingenjör inom telekom- och elektronikindustrin i Sverige och Frankrike, ekonomisk administration och kreditanalys samt VD för fastighetsmäklarrörelse under 14 år.
Telefon: 
08-503 000 57
Peter Lundmark
Partner
f. 1965, Civilekonom från Stockholms Universitet. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1984. Tidigare bl.a. börs- och optionsmäklare på B&B Fondkommission, Matteus Fondkommission och Kaupthing Bank samt verksam inom corporate finance på Michael Östlund & CO Fondkommission.
Telefon: 
08-503 000 63
Niklas Nyström
Ansvarig Certified Adviser/Mentor
f. 1960, Civilekonom Uppsala Universitet. Mer än 30 års erfarenhet från de finansiella marknaderna. Idag verksam med uppdrag främst inom det finansiella och regulatoriska. Tidigare under ett par år på Exportkreditnämnden och före det 14 år inom Corporate finance och institutionellt mäkleri i lednings- och professionella roller, bl a på ABB Aros Fondkommission, Orkla Securities och Öhman Securities.
Telefon: 
08-503 000 50
Henrik Bergman
Partner
f. 1957, Civilekonom från Stockholms Universitet. Arbetat inom kapitalmarknaden sedan 1982 i olika befattningar. Tidigare verksam inom bl.a. Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Nordiska Fondkommission, Danske Bank och Myrberg Securities.
Telefon: 
08-503 000 55
Henrik Hammarskiöld
Partner
f.1959, Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare verksam inom internationell banking bl.a. hos Bankers Trust, Chase Manhattan Bank samt ABN Amro. Därefter verksam inom kommunikationsbranschen hos bl.a. Gramma och Hammarskiöld & Lundqvist.
Telefon: 
Ulf Järvefelt
Partner
f. 1957, studier på Stockholms Universitet. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1982. Tidigare aktiemäklare och kapitalförvaltare på bland annat Carnegie, Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Merchant Fondkommission och DNB. Även verkat inom corporate finance hos bland annat Söderlind & Co och Arctos M&A.
Telefon: 
08-503 000 53
Joakim Sydow
ECM Sales
f.1965, Finansekonom från Stockholms Universitet. Mer än 20 års erfarenhet som aktiemäklare och Equity Sales: Matteus FK, Fischer Partners FK, Handelsbanken Markets, Erik Penser, Remium och Mangold.
Mobil: 
Telefon: 
08 503 000 56
Peter Örjansberg
Chef Kapitalförvaltning
f. 1958, Jur. kand. Stockholms Universitet. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1985. Tidigare aktiemäklare och kapitalförvaltare på bland annat Hagströmer & Qviberg. Senast från Fischer Partners Fondkommission. Huvudsaklig inriktning mot privatkapital och mindre till medelstora företag.
Telefon: 
08-503 000 54
David Fleberg
Kapitalförvaltare
f. 1954, verksam inom kapitalmarknaden sedan år 2000. Tidigare aktiemäklare och rådgivare på bl.a. Swaretz & Partners. Huvudsaklig inriktning mot privatkapital och mindre företag.
Mobil: 
Telefon: 
08-503 000 72
Cimi Zander
Associate
f.1996, Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan. Tidigare analytiker i hedgefond och vid ett family office.
Telefon: 
08-503 000 69
Linus Svensson
Associate
f. 1997, Kandidatexamen i finansiell ekonomi från KTH. Tidigare erfarenhet från Aktieinvest och projektledning.
Telefon: 
Amanda Kavand
Associate
f. 1995, Kandidatexamen i finansiell ekonomi från Hanken Svenska Handelshögskolan. Tidigare erfarenhet från aktiemäkleri på Nordea Markets Finland.
Telefon: 
Nils Hällestrand
Associate
f. 1994, B.Sc. business och finance från University of Iowa, M.Sc. Finance Lunds universitet. Tidigare erfarenhet inom redovisning på PE Accounting.
Telefon: 
Per Grönwall
Compliance
f 1959, Civilekonom Lunds Universitet, B.A Washington State University. Tidigare bl.a. verksam som management- och ekonomikonsult sedan 2010, samt har erfarenhet från mångårigt operativt arbete, bland annat som Controller i bank och CFO i noterade bolag.
Telefon: 
Micael Wikberg
CEO, Founder and Senior Partner
f. 1960, Civilekonom Handelshögskolan Stockholm. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1986. Tidigare bl.a vice VD och chef för fondkommissionsverksamheten i Föreningsbanken, verkställande direktör för Matteus (publ). Grundade G&W 1997.
Telefon: 
08-503 000 51
Johan Fromholtz
Executive vice president, Senior Partner
f. 1957, studier på Handelshögskolan i Stockholm. Mer än 35 års erfarenhet från kapitalmarknaden. Tidigare verksam inom bl. a. PK Banken, Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Invik & Co samt JP Nordiska Fondkommission.
Telefon: 
08-503 000 64
Micael Wikberg
CEO, Founder and Senior Partner
f. 1960, Civilekonom Handelshögskolan Stockholm. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1986. Tidigare bl.a vice VD och chef för fondkommissionsverksamheten i Föreningsbanken, verkställande direktör för Matteus (publ). Grundade G&W 1997.
Telefon: 
08-503 000 51
Johan Fromholtz
Executive vice president, Senior Partner
f. 1957, studier på Handelshögskolan i Stockholm. Mer än 35 års erfarenhet från kapitalmarknaden. Tidigare verksam inom bl. a. PK Banken, Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Invik & Co samt JP Nordiska Fondkommission.
Telefon: 
08-503 000 64
Anders Aspegren
Styrelseordförande
f.1960, Jur. kand. Stockholms Universitet. Advokat och Managing Partner på Advokatfirman Fylgia.
Mobil: 
Telefon: 
08-442 53 00
Johan Fromholtz
Executive vice president, Senior Partner
f. 1957, studier på Handelshögskolan i Stockholm. Mer än 35 års erfarenhet från kapitalmarknaden. Tidigare verksam inom bl. a. PK Banken, Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Invik & Co samt JP Nordiska Fondkommission.
Telefon: 
08-503 000 64
Bo Pettersson
Partner
f. 1964, Gymnasieingenjör och Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1995. Tidigare bl.a. ingenjör inom telekom- och elektronikindustrin i Sverige och Frankrike, ekonomisk administration och kreditanalys samt VD för fastighetsmäklarrörelse under 14 år.
Telefon: 
08-503 000 57
Peter Lundmark
Partner
f. 1965, Civilekonom från Stockholms Universitet. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1984. Tidigare bl.a. börs- och optionsmäklare på B&B Fondkommission, Matteus Fondkommission och Kaupthing Bank samt verksam inom corporate finance på Michael Östlund & CO Fondkommission.
Telefon: 
08-503 000 63
Niklas Nyström
Ansvarig Certified Adviser/Mentor
f. 1960, Civilekonom Uppsala Universitet. Mer än 30 års erfarenhet från de finansiella marknaderna. Idag verksam med uppdrag främst inom det finansiella och regulatoriska. Tidigare under ett par år på Exportkreditnämnden och före det 14 år inom Corporate finance och institutionellt mäkleri i lednings- och professionella roller, bl a på ABB Aros Fondkommission, Orkla Securities och Öhman Securities.
Telefon: 
08-503 000 50
Henrik Bergman
Partner
f. 1957, Civilekonom från Stockholms Universitet. Arbetat inom kapitalmarknaden sedan 1982 i olika befattningar. Tidigare verksam inom bl.a. Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Nordiska Fondkommission, Danske Bank och Myrberg Securities.
Telefon: 
08-503 000 55
Henrik Hammarskiöld
Partner
f.1959, Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare verksam inom internationell banking bl.a. hos Bankers Trust, Chase Manhattan Bank samt ABN Amro. Därefter verksam inom kommunikationsbranschen hos bl.a. Gramma och Hammarskiöld & Lundqvist.
Telefon: 
Ulf Järvefelt
Partner
f. 1957, studier på Stockholms Universitet. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1982. Tidigare aktiemäklare och kapitalförvaltare på bland annat Carnegie, Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Merchant Fondkommission och DNB. Även verkat inom corporate finance hos bland annat Söderlind & Co och Arctos M&A.
Telefon: 
08-503 000 53
Joakim Sydow
ECM Sales
f.1965, Finansekonom från Stockholms Universitet. Mer än 20 års erfarenhet som aktiemäklare och Equity Sales: Matteus FK, Fischer Partners FK, Handelsbanken Markets, Erik Penser, Remium och Mangold.
Mobil: 
Telefon: 
08 503 000 56
Cimi Zander
Associate
f.1996, Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan. Tidigare analytiker i hedgefond och vid ett family office.
Telefon: 
08-503 000 69
Linus Svensson
Associate
f. 1997, Kandidatexamen i finansiell ekonomi från KTH. Tidigare erfarenhet från Aktieinvest och projektledning.
Telefon: 
Amanda Kavand
Associate
f. 1995, Kandidatexamen i finansiell ekonomi från Hanken Svenska Handelshögskolan. Tidigare erfarenhet från aktiemäkleri på Nordea Markets Finland.
Telefon: 
Nils Hällestrand
Associate
f. 1994, B.Sc. business och finance från University of Iowa, M.Sc. Finance Lunds universitet. Tidigare erfarenhet inom redovisning på PE Accounting.
Telefon: 
Peter Örjansberg
Chef Kapitalförvaltning
f. 1958, Jur. kand. Stockholms Universitet. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1985. Tidigare aktiemäklare och kapitalförvaltare på bland annat Hagströmer & Qviberg. Senast från Fischer Partners Fondkommission. Huvudsaklig inriktning mot privatkapital och mindre till medelstora företag.
Telefon: 
08-503 000 54
David Fleberg
Kapitalförvaltare
f. 1954, verksam inom kapitalmarknaden sedan år 2000. Tidigare aktiemäklare och rådgivare på bl.a. Swaretz & Partners. Huvudsaklig inriktning mot privatkapital och mindre företag.
Mobil: 
Telefon: 
08-503 000 72
Per Grönwall
Compliance
f 1959, Civilekonom Lunds Universitet, B.A Washington State University. Tidigare bl.a. verksam som management- och ekonomikonsult sedan 2010, samt har erfarenhet från mångårigt operativt arbete, bland annat som Controller i bank och CFO i noterade bolag.
Telefon: 

Jobba hos oss

Vi är alltid intresserade av duktiga medarbetare.
Läs mer