Team

Micael Wikberg
CEO, Founder and Senior Partner
Civilekonom Handelshögskolan Stockholm. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1986. Tidigare bl.a vice VD och chef för fondkommissionsverksamheten i Föreningsbanken, verkställande direktör för Matteus (publ). Grundade G&W 1997.
Telefon: 
08-503 000 51
Peter Lundmark
Corpchef, Partner
Civilekonom från Stockholms Universitet. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1984. Tidigare bl.a. börs- och optionsmäklare på B&B Fondkommission, Matteus Fondkommission och Kaupthing Bank samt verksam inom corporate finance på Michael Östlund & Co Fondkommission.
Telefon: 
08-503 000 63
Johan Fromholtz
Senior Adviser, Partner
Studier på Handelshögskolan i Stockholm. Mer än 35 års erfarenhet från kapitalmarknaden. Tidigare verksam inom bl.a. PK Banken, Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Invik & Co samt JP Nordiska Fondkommission.
Telefon: 
08-503 000 64
Niklas Nyström
Ansvarig Certified Adviser/Mentor
Civilekonom Uppsala Universitet. Mer än 30 års erfarenhet från de finansiella marknaderna. Idag verksam med uppdrag främst inom det finansiella och regulatoriska. Tidigare under ett par år på Exportkreditnämnden och före det 14 år inom Corporate Finance och institutionellt mäkleri i lednings- och professionella roller, bl.a. på ABB Aros Fondkommission, Orkla Securities och Öhman Securities.
Telefon: 
08-503 000 50
Bo Pettersson
Partner
Gymnasieingenjör och Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1995. Tidigare bl.a. ingenjör inom telekom- och elektronikindustrin i Sverige och Frankrike, ekonomisk administration och kreditanalys samt VD för fastighetsmäklarrörelse under 14 år.
Telefon: 
08-503 000 57
Anders Aspegren
Styrelseordförande
Jur. kand. Stockholms Universitet. Advokat och Managing Partner på Advokatfirman Fylgia.
Mobil: 
Telefon: 
08-442 53 00
Henrik Hammarskiöld
Partner
Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare verksam inom internationell banking bl.a. hos Bankers Trust, Chase Manhattan Bank samt ABN Amro. Därefter verksam inom kommunikationsbranschen hos bl.a. Gramma och Hammarskiöld & Lundqvist.
Telefon: 
Andreas Björklund
Project Manager
Jur. kand. med inriktning på affärsjuridik samt ek. mag. med inriktning på finansiering Stockholms Universitet. Mer än 25 års erfarenhet från corporate finance. Tidigare befattningar inkluderar bland annat Director på E. Öhman J:or Fondkommission AB, Head of Debt Capital Markets på Evli Bank i Sverige, Head of Corporate Finance på Remium Nordic AB. Har sedan 2016 arbetat som senior konsult hos olika corporate finance-aktörer.
Telefon: 
Cimi Zander
Partner, Project Manager
B.Sc. Business and Economics Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Kungliga Tekniska Högskolan. Tidigare analytiker på hedgefond och analytiker vid family office.
Telefon: 
08-503 000 69
Ulf Järvefelt
Partner
Omfattande studier i ekonomi, pedagogik och psykologi på Stockholms Universitet. Verksam inom kapitalmarknaden och finansmarknaden sedan 1982 på bland annat Jacobson & Ponsbach, Carnegie och Merchant Fondkommission samt arbetat hos Söderlind & Co och Catella..
Telefon: 
08-503 000 53
Henrik Bergman
Partner
Civilekonom från Stockholms Universitet. Arbetat inom kapitalmarknaden sedan 1982 i olika befattningar. Tidigare verksam inom bl.a. Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Nordiska Fondkommission, Danske Bank och Myrberg Securities.
Telefon: 
08-503 000 55
Joakim Sydow
Partner, ECM sales
Finansekonom från Stockholms Universitet. Mer än 20 års erfarenhet som aktiemäklare och Equity Sales: Matteus Fondkommission, Fischer Partners Fondkommission, Handelsbanken Markets, Erik Penser, Remium och Mangold.
Mobil: 
Telefon: 
08 503 000 56
Linus Svensson
Senior Associate
B.Sc. finansiell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan. Tidigare erfarenhet från projektledning på Aktieinvest FK och marknadsövervakning på NGM.
Telefon: 
Nils Hällestrand
Senior Associate
BBA Finance från University of Iowa, M.Sc. Finance från Lunds universitet. Tidigare erfarenhet inom redovisning.
Telefon: 
Hanna Wikberg
Associate
Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Penn State University. Tidigare erfarenhet från internship på G&W Fondkommission och Alantra.
Telefon: 
David Fleberg
Kapitalförvaltare
Verksam inom kapitalmarknaden sedan år 2000. Tidigare aktiemäklare och rådgivare på bl.a. Swaretz & Partners. Huvudsaklig inriktning mot privatkapital och mindre företag.
Mobil: 
Telefon: 
08-503 000 72
Per Grönwall
Compliance
Civilekonom Lunds Universitet, B.A Washington State University. Tidigare bl.a. verksam som management- och ekonomikonsult sedan 2010, samt har erfarenhet från mångårigt operativt arbete, bland annat som Controller i bank och CFO i noterade bolag.
Telefon: 
Micael Wikberg
CEO, Founder and Senior Partner
Civilekonom Handelshögskolan Stockholm. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1986. Tidigare bl.a vice VD och chef för fondkommissionsverksamheten i Föreningsbanken, verkställande direktör för Matteus (publ). Grundade G&W 1997.
Telefon: 
08-503 000 51
Johan Fromholtz
Senior Adviser, Partner
Studier på Handelshögskolan i Stockholm. Mer än 35 års erfarenhet från kapitalmarknaden. Tidigare verksam inom bl.a. PK Banken, Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Invik & Co samt JP Nordiska Fondkommission.
Telefon: 
08-503 000 64
Micael Wikberg
CEO, Founder and Senior Partner
Civilekonom Handelshögskolan Stockholm. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1986. Tidigare bl.a vice VD och chef för fondkommissionsverksamheten i Föreningsbanken, verkställande direktör för Matteus (publ). Grundade G&W 1997.
Telefon: 
08-503 000 51
Johan Fromholtz
Senior Adviser, Partner
Studier på Handelshögskolan i Stockholm. Mer än 35 års erfarenhet från kapitalmarknaden. Tidigare verksam inom bl.a. PK Banken, Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Invik & Co samt JP Nordiska Fondkommission.
Telefon: 
08-503 000 64
Anders Aspegren
Styrelseordförande
Jur. kand. Stockholms Universitet. Advokat och Managing Partner på Advokatfirman Fylgia.
Mobil: 
Telefon: 
08-442 53 00
Peter Lundmark
Corpchef, Partner
Civilekonom från Stockholms Universitet. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1984. Tidigare bl.a. börs- och optionsmäklare på B&B Fondkommission, Matteus Fondkommission och Kaupthing Bank samt verksam inom corporate finance på Michael Östlund & Co Fondkommission.
Telefon: 
08-503 000 63
Johan Fromholtz
Senior Adviser, Partner
Studier på Handelshögskolan i Stockholm. Mer än 35 års erfarenhet från kapitalmarknaden. Tidigare verksam inom bl.a. PK Banken, Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Invik & Co samt JP Nordiska Fondkommission.
Telefon: 
08-503 000 64
Niklas Nyström
Ansvarig Certified Adviser/Mentor
Civilekonom Uppsala Universitet. Mer än 30 års erfarenhet från de finansiella marknaderna. Idag verksam med uppdrag främst inom det finansiella och regulatoriska. Tidigare under ett par år på Exportkreditnämnden och före det 14 år inom Corporate Finance och institutionellt mäkleri i lednings- och professionella roller, bl.a. på ABB Aros Fondkommission, Orkla Securities och Öhman Securities.
Telefon: 
08-503 000 50
Bo Pettersson
Partner
Gymnasieingenjör och Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1995. Tidigare bl.a. ingenjör inom telekom- och elektronikindustrin i Sverige och Frankrike, ekonomisk administration och kreditanalys samt VD för fastighetsmäklarrörelse under 14 år.
Telefon: 
08-503 000 57
Henrik Hammarskiöld
Partner
Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare verksam inom internationell banking bl.a. hos Bankers Trust, Chase Manhattan Bank samt ABN Amro. Därefter verksam inom kommunikationsbranschen hos bl.a. Gramma och Hammarskiöld & Lundqvist.
Telefon: 
Andreas Björklund
Project Manager
Jur. kand. med inriktning på affärsjuridik samt ek. mag. med inriktning på finansiering Stockholms Universitet. Mer än 25 års erfarenhet från corporate finance. Tidigare befattningar inkluderar bland annat Director på E. Öhman J:or Fondkommission AB, Head of Debt Capital Markets på Evli Bank i Sverige, Head of Corporate Finance på Remium Nordic AB. Har sedan 2016 arbetat som senior konsult hos olika corporate finance-aktörer.
Telefon: 
Cimi Zander
Partner, Project Manager
B.Sc. Business and Economics Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Kungliga Tekniska Högskolan. Tidigare analytiker på hedgefond och analytiker vid family office.
Telefon: 
08-503 000 69
Ulf Järvefelt
Partner
Omfattande studier i ekonomi, pedagogik och psykologi på Stockholms Universitet. Verksam inom kapitalmarknaden och finansmarknaden sedan 1982 på bland annat Jacobson & Ponsbach, Carnegie och Merchant Fondkommission samt arbetat hos Söderlind & Co och Catella..
Telefon: 
08-503 000 53
Henrik Bergman
Partner
Civilekonom från Stockholms Universitet. Arbetat inom kapitalmarknaden sedan 1982 i olika befattningar. Tidigare verksam inom bl.a. Jacobsson & Ponsbach Fondkommission, Nordiska Fondkommission, Danske Bank och Myrberg Securities.
Telefon: 
08-503 000 55
Joakim Sydow
Partner, ECM sales
Finansekonom från Stockholms Universitet. Mer än 20 års erfarenhet som aktiemäklare och Equity Sales: Matteus Fondkommission, Fischer Partners Fondkommission, Handelsbanken Markets, Erik Penser, Remium och Mangold.
Mobil: 
Telefon: 
08 503 000 56
Linus Svensson
Senior Associate
B.Sc. finansiell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan. Tidigare erfarenhet från projektledning på Aktieinvest FK och marknadsövervakning på NGM.
Telefon: 
Nils Hällestrand
Senior Associate
BBA Finance från University of Iowa, M.Sc. Finance från Lunds universitet. Tidigare erfarenhet inom redovisning.
Telefon: 
Hanna Wikberg
Associate
Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Penn State University. Tidigare erfarenhet från internship på G&W Fondkommission och Alantra.
Telefon: 
David Fleberg
Kapitalförvaltare
Verksam inom kapitalmarknaden sedan år 2000. Tidigare aktiemäklare och rådgivare på bl.a. Swaretz & Partners. Huvudsaklig inriktning mot privatkapital och mindre företag.
Mobil: 
Telefon: 
08-503 000 72
Per Grönwall
Compliance
Civilekonom Lunds Universitet, B.A Washington State University. Tidigare bl.a. verksam som management- och ekonomikonsult sedan 2010, samt har erfarenhet från mångårigt operativt arbete, bland annat som Controller i bank och CFO i noterade bolag.
Telefon: 

Jobba hos oss

Vi är alltid intresserade av duktiga medarbetare.
Läs mer