Corporate Finance

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning till mindre och medelstora företag kring frågor som bl.a. rör kapitalanskaffning, marknadsnotering och strukturaffärer. Att arbeta med mindre företag innebär ofta en nära och långsiktig relation där vi tillsammans utvecklar kundens verksamhet och skapar förutsättningar för tillväxt. Våra kunder är allt från start-up företag till större och mer väletablerade företag.
Genomförda uppdrag

Verksamheten omfattar i huvudsak följande typer av tjänster

 • Kapitalanskaffningar
 • Publika och riktade nyemissioner
 • Börs- och marknadsnoteringar
 • Konvertibel- och obligationsemissioner
 • Options- och incitamentsprogram
 • Garantikonsortier
 • IR och kommunikation
 • Förvärv och avyttringar
 • Strukturaffärer och omstruktureringar
 • Publika bud och uppköp
 • Strategisk rådgivning
 • Värderingar
 • Fairness opinion
 • Emissionsteknisk rådgivning
 • Blocktransaktioner

Många av våra uppdragsgivare låter oss fungera som helhetsleverantör där vi bistår med hela upphandlingsprocessen, förberedelsearbete och genomförande. Efter genomförd notering eller affär kan vi även bistå med kontinuerlig rådgivning till styrelse och företagsledning vad gäller aktiemarknadsfrågor, formalia, IR och kommunikation.

G&W Corporate Finance samarbetar med emissionsinstitut och andra specialister som advokat- och revisionsbyråer. Vi bibehåller dock i alla sammanhang vår fristående ställning i uppdragsgivarnas intresse.

Kontakta oss gärna för ett personligt möte

Aktuella erbjudanden

För närvarande finns inga erbjudanden.

Genomförda uppdrag

augusti
2006
Respiratorius
Företrädesemission
Total volym 9,5 MSEK
november
2007
LightLab
Nyemission av aktier och teckningsoptioner
Total volym 9,5 MSEK
september
2007
Biolight
Garantikonsortium
Total volym 15,0 Mkr
september
2007
Biolight
Företrädesemission
Total volym 18,3 Mkr
juni
2007
LightLab
Riktad nyemission av aktier
Total volym 15 MSEK
mars
2007
Ray Clinic
Nyemission av aktier
Totalt 24,5 MSEK
juni
2008
Bionor Immuno
Riktad emission
Total volym 38,7 Mnok
juni
2008
SRG Carrier Systems
Private Placement
Total volym 6 Mkr
april
2008
Swede Resources
Garantikonsortium
april
2008
Trygga Hem
Spridningsemission och listning på First North
Total volym 13,8 MSEK
april
2008
Swede Resources
Företrädesemission
Total volym 9,2 Mkr
januari
2008
Ray Clinic
Riktad nyemission av aktier
Total volym 14 MSEK
december
2009
Swede Resources
Garanterad företrädesemission
Total volym 8,8 Mkr
december
2009
Keynote Media Group
Företrädesemission
Total volym 9,6 Mkr
oktober
2009
Bredband2
Företrädesemision
Total volym 25,6 Mkr
maj
2009
LightLab
Företrädesemission
Total volym 11 Mkr
april
2009
Biolight
Emissionshantering
Total volym 5,7 Mkr
februari
2009
LightLab
Omlistning till NasdaqOMX First North
december
2010
Devicom
Konvertibelemission
Total volym 2,5 Mkr
november
2010
Miris
Private Placement
Total volym 5,0 Mkr
september
2010
Latvian Forest Co
Private placement
Total volym 3,5 Mkr
april
2010
Ginger Oil
Garanterad företrädesemission
Total volym 23,1 Mkr
februari
2010
LightLab
Garanterad företrädesemission
Total volym 18,4 Mkr
februari
2010
Kopparberg Mineral
Garanterad företrädesemission
Total volym 19 Mkr
juni
2011
Deflamo
Garanterad nyemission
Total volym 17,2 Mkr
juni
2011
MedicPen
Garanterad nyemission
Total volym 8,6 Mkr
maj
2011
Latvian Forest Co
Private placement
Total volym 2,7 Mkr
mars
2011
SI Holding
Nyemission och listning på NGM MTF
december
2012
Latvian Forest Co
Företrädesemission med övertilldelning.
Total volym 10,8 Mkr
december
2012
Kopparberg Mineral
Garanterad emission med övertilldelning
juni
2012
MedicPen
Garanterad emission
Total volym 8,8 Mkr
maj
2012
Biolight
Garanterad emission
Total volym 22,6 Mkr
2013
Devicom
Konvertibelemission (private placement)
december
2013
Kancera
Garanterad emission med övertilldelning
Total volym 22,1 Mkr
oktober
2013
Kopparberg Mineral
Garanterad emission med övertilldelning samt riktat erbjudande NIO
Total volym ca 15 Mkr
juni
2013
Nanologica
Private placement
mars
2013
Immunicum AB
Garanterad listningsemission
30,2 Mkr
december
2014
Powercell
Garanterad listningsemission
ca 108 MKR
november
2014
Intuitive Aerial
Garanterad listningsemission samt kompletterande riktad emission
totalt 18 MKR
maj
2014
F2M
Garanterad företrädesemission
ca 10,2 Mkr
april
2014
Heliospectra
Garanterad listningsemission samt kompletterande riktad
tot. ca 41 Mkr
april
2014
Latvian Forest Co
Riktad emission
ca 11,2 Mkr
februari
2014
Ambia Trading
Garanterad listningsemission
ca 12,8 Mkr
februari
2014
Doxa
Garanterad listningsemission
ca 22,8 Mkr
januari
2014
Biolight
Garanterad emission samt kompletterande riktad
Total volym ca 19,6 Mkr
december
2015
SpectraCure AB
Garanterad IPO samt riktad emission
ca 19,2 samt ca 7,5 MSEK
oktober
2015
F2M
Garanterad företrädesemission med övertilldelning
Ca 18,8 MSEK
september
2015
Minesto
Garanterad IPO
Ca 147 MSEK
augusti
2015
Heliospectra
Riktad emission
25 MSEK
april
2015
SpiffX
Garanterad spridningsemission inför listning
13,5 MSEK
februari
2015
Copperstone
Garanterad företrädesemission
Ca 11 mkr
december
2016
Nexar
Garanterad listningsemission
ca 24 MSEK
december
2016
Free2Move
Garanterad företrädesemission
ca 10,3 MSEK
november
2016
Prolight
Garanterad listningsemission
ca 23,2 MSEK
november
2016
ÅAC Microtec
Garanterad IPO
ca 120 MSEK
oktober
2016
Gapwaves
IPO listningsemission
ca 35,7 MSEK
oktober
2016
SolTech Energy
Företrädesemission
ca 55,1 MSEK
juni
2016
A Uni-Light LED AB
IPO listningsemission
ca 13 MSEK
juni
2016
Alelion
IPO listningsemission
max 103,2 MSEK
juni
2016
SolTech Energy
Riktad emission
maj
2016
Kancera
Företrädesemission samt övertilldelning
ca 52 samt ca 10 MSEK
april
2016
Hexicon
Pre IPO
april
2016
F2M
Riktad emission
Ca 4 MSEK
februari
2016
Cleantech Invest
IPO parallellistning
12 MSEK
februari
2016
SpiffX
Riktad emission
9 MSEK
februari
2016
Metallvärden
Garanterad företrädesemission
15,8 MSEK
december
2017
ÅAC Microtech
Riktad emission
50 MSEK
november
2017
Soltech Energy Sweden
Företrädesemission samt riktad emission
65 MSEK samt 25 MSEK
november
2017
GoldBlue
IPO
oktober
2017
North Net Connect
Riktad emission
7 MSEK
oktober
2017
Real Heart
Företrädesemission
23,7 MSEK
oktober
2017
Talkpool
Riktad emission
32,9 MSEK
2017
A Uni-Light LED AB
Företrädesemission
8,1 MSEK
september
2017
Bublar
IPO
28,5 MSEK
juni
2017
North Net Connect
Garanterad IPO
ca 24 MSEK
maj
2017
Diamyd Medical
Garanterad företrädesemission
ca 88,8 MSEK
mars
2017
Mantex
Garanterad IPO
februari
2017
Sonetel
Garanterad IPO samt riktad emission
ca 33,4 MSEK
februari
2017
Chromogenics
Garanterad IPO
ca 119 MSEK
december
2018
GoldBlue
Företrädesemission
Ca 14,2 MSEK
november
2018
ISR Immune System Regulation Holding AB
Riktad emission och företrädesemission
oktober
2018
Bublar Group
Riktad emission samt förvärv Vobling AB
Ca 10 MSEK
oktober
2018
SpectraCure
Teckningserbjudande
Ca 52,4 MSEK
september
2018
A Uni-light LED
Garanterad företrädesemission
Ca 3.6 MSEK
september
2018
Aino Health
Garanterad företrädesemission samt riktad institutionell emission
Ca 29,6 MSEK
augusti
2018
Bublar Group
Riktad emission till institutioner
Ca 20,1 MSEK
juni
2018
Netmore Group
Garanterad företrädesemission
Ca 9,8 MSEK
juni
2018
Prolight Diagnostics
Garanterad Företrädesemission
Ca 34 MSEK
juni
2018
AHA World
Garanterad företrädesemission
Ca 17,4 MSEK
juni
2018
Midsummer
IPO med cornerstone investors
100 MSEK
juni
2018
Chordate Medical
Garanterad företrädesemission
Ca 19 MSEK
maj
2018
Kancera
Garanterad företrädesemission
ca 48 MSEK
april
2018
Nexar Group
Garanterad företrädesemission
8,1 MSEK
februari
2018
Three Gates
Garanterad företrädesemission
14,7 MSEK
februari
2018
ProLight Diagnostics
Teckningsoptionslösen
15,2 MSEK
februari
2018
SpectraCure
Teckningsoptionslösen
13,2 MSEK
januari
2018
Crowdsoft
Garanterad Företrädesemission
52 MSEK
januari
2018
Free2Move
Garanterad Företrädesemission
17 MSEK
december
2019
Midsummer
Blockförsäljning till institutionella investerare
Ca. 50 MSEK
december
2019
Inlösen av teckningsoptioner i Lumito
Teckningsoptionsinlösen
16,2 MSEK
december
2019
Inlösen av teckningsoptioner i Spectracure
Teckningsoptionsinlösen
37,9 MSEK
november
2019
Meltron
Garanterad företrädesemission
15,3 MSEK
oktober
2019
Netmore Group
Garanterad företrädesemission
39 MSEK
oktober
2019
Bublar Group
Riktad emission
40 MSEK
oktober
2019
Prolight Diagnostics
Riktad emission
21 MSEK
september
2019
Anoto Group
Riktad emission
Ca 15 MSEK
juni
2019
Qlife Aps
Private placement
Ca. 18 MSEK
juni
2019
Ferroamp Elektronik
Riktad emission till Första AP-fonden
Ca. 23 MSEK
juni
2019
Inzile
Garanterad IPO
Ca 45,1 MSEK
juni
2019
AHA World
Företrädesemission
Ca 53,5 MSEK
maj
2019
Acosense
Företrädesemission
18,7 MSEK
juni
2019
Lumito
Emission
35,7 MSEK
juni
2019
Bublar Group
Riktad emission
Ca. 10 MSEK
februari
2019
Ferroamp
Garanterad IPO
Ca 36,1 MSEK
februari
2019
ChromoGenics
Garanterad Företrädesemission
Ca 77,7 MSEK
oktober
2020
Midsummer AB
Företrädesemission
Ca. 284 MSEK
oktober
2020
Elicera Therapeutics
Pre-IPO
Ca. 13 MSEK
oktober
2020
Lumito AB
Riktad emission
Ca. 45 MSEK
oktober
2020
Kancera
Inlösen av teckningsoptioner
Ca. 18 MSEK
september
2020
Meltron AB (publ)
Företrädesemission
Ca. 25 MSEK
september
2020
Inzile
Inlösen av teckningsoptioner
32,7 MSEK
augusti
2020
Prolight Diagnostics
Riktad emission
Ca. 55 MSEK
juli
2020
Safe Life AB
Private Placement
Ca. 10 MSEK
juni
2020
Lipigon Pharmaceuticals
Pre-IPO
Ca. 16 MSEK
juni
2020
Kancera
Inlösen av teckningsoptioner
Ca. 22 MSEK
juni
2020
2D fab
Private placement
Ca. 7 MSEK
juni
2020
SpectraCure
Garanterad företrädesemission
Ca. 140 MSEK
juni
2020
Lumito
Inlösen av teckningsoptioner
Ca. 23 MSEK
maj
2020
Inzile
Riktad emisson
Ca. 35 MSEK
april
2020
Bublar Group
Riktad emission
Ca. 47 MSEK
maj
2020
Netmore Group
Företrädesemission
Ca. 23 MSEK
april
2020
ObsteCare
Garanterad företrädesemission
Ca. 37,5 MSEK
mars
2020
Safe Life
Private Placement
Ca. 15 MSEK
mars
2020
Kancera
Garanterad företrädesemission
Ca. 61,4 MSEK
februari
2020
Cascade Drives
Private Placement
Ca. 10 MSEK
februari
2020
Qlife Holding
IPO
Ca. 55 MSEK
januari
2020
CarryGenes Therapeutics
Private Placement
Ca. 58 MSEK
december
2021
Eyeonid Group AB
Garanterad företrädesemission
Ca. 26 MSEK
december
2021
Alelion AB
Riktad emission
Ca. 46 MSEK
december
2021
Ferroamp AB
Placing
Ca. 11,5 MSEK
november
2021
Midsummer AB
Optionsinlösen
Ca. 130 MSEK
november
2021
Fidesmo AB
Företrädesemission
Ca. 30 MSEK
november
2021
Re:newcell AB
Placing
Ca. 21,5 MSEK
oktober
2021
Meltron AB
Företrädesemission
Ca. 26 MSEK
september
2021
Diamyd Medical AB
Riktad emission
150 MSEK
augusti
2021
Clean Motion
Företrädesemission
Ca. 26 MSEK
juni
2021
BeammWave
Pre-IPO
Ca. 35 MSEK
juni
2021
Th1ng
IPO
Ca. 35 MSEK
maj
2021
Qbrick AB
IPO
Ca. 25 MSEK
juni
2021
Elicera Therapeutics AB
IPO
52 MSEK
maj
2021
2D fab
Private Placement
Ca. 14 MSEK
september
2021
GRANGEX TO3
Optionsinlösen
Ca. 26 MSEK
mars
2021
Corline Biomedical AB
Riktad emission
35,5 MSEK
mars
2021
Lipum AB
IPO
Ca. 76 MSEK
mars
2021
Diamyd Medical AB
Riktad emission
60 MSEK
mars
2021
dLaboratory
IPO
Ca. 50 MSEK
mars
2021
ObsteCare AB
Garanterad företrädesemission
Ca. 25 MSEK
februari
2021
KebNi AB
Riktad emission
Ca. 38 MSEK
februari
2021
Free2Move Holding AB
Garanterad företrädesemission
Ca. 25 MSEK
januari
2021
Lipigon Pharmaceuticals
IPO
Ca. 55 MSEK
januari
2021
Grängesberg Exploration
Garanterad företrädesemission
Ca. 47 MSEK
december
2022
Midsummer AB
Riktad emission
Ca. 20,4 MSEK
november
2022
Meltron AB
Garanterad företrädesemission
Ca. 16 MSEK
oktober
2022
Eyeonid Group AB
Garanterad företrädesemission
Ca. 18 MSEK
juli
2022
Xintela AB
Garanterad företrädesemission / Riktad emission
Ca. 55 MSEK
juli
2022
C Security Systems AB
Garanterad företrädesmemisson
Ca. 17 MSEK
juni
2022
Tangiamo Touch Technology AB
Garanterad företrädesemission
Ca. 20 MSEK
juni
2022
Protorp Fastigheter AB
Private Placement
Ca. 15 MSEK
mars
2022
Prolight Diagnostics AB
Garanterad företrädesemission
Ca. 77 MSEK
mars
2022
BeammWave AB
IPO
Ca. 60 MSEK
februari
2022
Grängesberg Exploration Holding
Riktad emission och optionsinlösen
Ca. 36 MSEK
januari
2022
Protorp Fastigheter AB
Private Placement
Ca. 5 MSEK
januari
2022
Skogsfond Baltikum AB
Nyemission
Ca. 202 MSEK
december
2023
PowerCell Group
Listing Nasdaq Stockholm Main Market
Certified Adviser
december
2023
Qbrick AB
Företrädesemission
Ca. 7,5 MSEK
oktober
2023
Diamyd Medical AB
Företrädesemission
Ca. 243 MSEK
oktober
2023
Tangiamo Touch Technology AB
Garanterad optionsinlösen
Ca. 2,4 MSEK
augusti
2023
Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB
Garanterad företrädesemission
Ca. 26,5 MSEK
juni
2023
S2Medical AB
Garanterad företrädesemission
Ca. 26 MSEK
juni
2023
TEQCool AB
Garanterad företrädesemission
Ca. 24,7 MSEK
juni
2023
Diamyd Medical AB
Företrädesemission
Ca. 163 MSEK
april
2023
Qlife Holding AB
Garanterad företrädesemission
Ca. 57,7 MSEK
april
2023
Kiliaro AB
Garanterad företrädesemission
Ca 20,5 MSEK
april
2023
Lyckegård Group AB
Riktad emission
Ca. 21,5 MSEK
mars
2023
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)
Garanterad företrädesemission
Ca. 20,5 MSEK
mars
2023
C Security Systems AB
Garanterad företrädesemission
Ca. 9,4 MSEK
mars
2023
NanoEcho AB (publ)
Garanterad företrädesemission
Ca. 26,3 MSEK
februari
2023
Free2Move Holding AB
Företrädesemission
Ca. 21,3 MSEK
januari
2023
Bonzun AB
Garanterad företrädesemission
Ca. 15,1 MSEK
januari
2023
Epishine AB
Private Placement
Ca. 51 MSEK
april
2024
Garpco
IPO
Ca. 25 MSEK
april
2024
Diamyd Medical AB
Företrädesemission
Ca. 114 MSEK
mars
2024
H&D Wireless
Garanterad företrädesemission
Ca. 11,4 MSEK
februari
2024
GRANGEX
Garanterad företrädesemission
Ca. 81,2 MSEK

Kapitalförvaltning

Vi erbjuder även rådgivande förvaltning av hög kvalitet med personlig service.
Läs mer