Meltron AB

2020-10-16

Meltron har genomfört företrädesemission som blev tecknad till 120 procent och tillförs därmed cirka 25 MSEK

Teknikbolaget Meltrons nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 25 miljoner kronor övertecknades med 20 procent. Garantikonsortiet behöver därmed inte tas i anspråk. Styrelsen har beslutat att genomföra en kompletterande riktad emission till strategiska investerare om 4 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.Nyemissionen tecknades till 6,8 miljoner kronor genom kvittning av fordran. Bolaget tillförs22 miljoner kronor kontant, före emissionskostnader. Meltron har därefter 288,22 miljoner aktier utestående.

Tidigare nyheter