Heliospectra AB tillförs 25 MSEK i riktad emission

2015-08-21

Heliospectra AB (publ), som är världsledande inom intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling, har genomfört en riktad nyemission av 2 500 000 aktier till emissionskursen 10 kronor per aktie. Den riktade nyemissionen tillför bolaget 25 MSEK före emissionskostnader.

Nyemissionen har riktats till ett tjugotal kvalificerade investerare. Däribland har Weland Värdepapper AB, systerbolag till Heliospectras största ägare, Weland Stål AB, tecknat för motsvarande 10 MSEK och LMK Ventures AB har tecknat för 3 MSEK.

Heliospectras styrelse har bland annat tagit i beaktande den långsiktighet och tilltro till bolaget som flertalet av de större tecknarna av emissionen uttryckt samt det kapitalbehov som uppstått tack vare bolagets ökade försäljning, bland annat på den amerikanska marknaden, den senaste tiden.

- Vi är mycket nöjda med att på kort tid lyckats attrahera ett flertal investerare som ser fortsatt stor potential i bolaget. Den riktade nyemissionen genomförs bland annat tack vare ökad orderingång, och därmed ökade produktions- och inköpskostnader. Heliospectra har på senare tid erhållit flera order som innebär ett starkt kommersiellt genombrott i USA och vi ser en fortsatt stark tillväxt och potential i våra produkter, säger Staffan Hillberg, vd Heliospectra.

 

Teckningskursen, 10 kronor per aktie, innebär en rabatt om cirka 15 procent utifrån en genomsnittskurs under de senaste 50 handelsdagarna. Emissionen har beslutats av styrelsen utifrån det bemyndigande som gavs till styrelsen vid bolagsstämman den 22 juni 2015. De nya aktierna kommer att levereras så snart registrering hos Bolagsverket skett.

 

Efter transaktionen kommer Heliospectra AB att ha 16 291 195stycken aktier. Bolaget reserverar sig från mindre avvikelser från ovanstående i samband med slutlig registrering av emissionen.

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare till Heliospectra AB i samband med transaktionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut.

Göteborg 2015-08-21

För ytterligare information:
Staffan Hillberg, vd Heliospectra, +46 (0) 708 36 59 44, staffan.hillberg@heliospectra.com
Lars Sjögrell, presskontakt, Heliospectra, +46 (0) 702 69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se


G&W är företagets certifierade rådgivare - www.gwkapital.seTidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.