Utfall Goldblue

2017-11-29

Styrelsen i GoldBlue AB har efter teckningstidens utgång beslutat om tilldelning i nyemission som innebär ianspråktagande av det fulla nyemissionsbeloppet om ca 24 Mkr. Totalt emitteras därmed ca 4 100 000 st aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner, vilka utges utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen har tidigare fastställts till 5,85 kr per aktie. Spridningsemissionen beslutades med stöd av bemyndigande enligt tidigare bolagsstämma och teckningsperioden var mellan 8 november och 24 november. Utfallet av emissionen, vilken blev väl övertecknad, innebär att GoldBlue AB kan genomföra planen med framför allt utökade marknadssatsningar och stödjande av dotterbolagens lanseringar i fler länder.

”Det är glädjande att det har varit ett så stort intresse för emissionen. Vi hälsar de nya upp emot 700 aktieägarna som tillkommer i samband med emissionen välkomna, totalt har vi nu nästan 5000 aktieägare. – Vi är mycket nöjda med att så många investerare ser det potentialet vi själva ser i bolaget. Listningsprocessen på Nasdaq First North fortsätter med sikte på första listningsdag den 20 december 2017”, säger GoldBlues VD Andre Rodrigues.

Bolaget tillförs ca 24 Mkr före emissionskostnader. Cirka 318 325 units kommer preliminärt att emitteras därutöver till garanter som ersättning via kvittning samt som del av ersättningen till Bolagets finansiella rådgivare. Antalet aktier kommer efter nyemissionen, den kompletterande riktade emissionen med kvittning enligt ovan att uppgå till 31 614 167 st. Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske innan emissionen slutgiltigt registrerats.

Avräkningsnotor har tillsänts samtliga tecknare där tilldelat belopp och anvisningar om erläggande av likvid framgår. Tecknare kommer efter inbetald emissionslikvid, så snart emissionen har registrerats, att erhålla aktierna och teckningsoptionerna levererade tillangiven depå eller VP-konto.

G&W Fondkommission har agerat som bolagets finansiella rådgivare i transaktionen.  Advokatfirma DLA Piper Sweden KB har bistått G&W med legal Due Diligence och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut.

För ytterligare information

Kontakta GoldBlue AB (publ) via email info@goldblue.eu eller telefon +46 8 559 25 266.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.