Dlaboratory Sweden AB:s (publ) emission övertecknad

2021-03-31

Dlaboratory Sweden AB:s (publ) emission övertecknad

Tid: 18 oktober kl. 10.00 Plats: Kungliga Tennishallen Sex intressanta bolag presenterar sin verksamhet. Presentationerna är ca. 20-25 min och därefter följer en kort frågestund. Vi bjuder på en lättare lunch och efter presentationerna tittar vi på tennis tillsammans. De presenterande bolagen är: ahaWorld, Ferroamp, Qlife, Netmore, Midsummer samt Skogsfond Baltikum. Aktieintresserade Leif GW Persson kommer att intervjuas av vår moderator Alexander Gustafsson från Nordnet. För anmälan se: https://www.lyyti.fi/reg/GW_Stockholm_Open_Kapitalmarknadsdag_1837

Dlaboratory Sweden AB (publ) (”Dlaboratory Sweden” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets emission av units om cirka 50 MSEK (”Erbjudandet”) tecknades till cirka 104 procent fördelat på cirka 750 tecknare. Teckningar har erhållits från allmänheten samt från ankarinvesterare som lämnat teckningsåtaganden. I och med överintresset har styrelsen beslutat att utnyttja möjligheten till övertilldelning om ytterligare cirka 2,1 MSEK. Totalt tillförs Bolaget därmed cirka 52,1 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har påbörjat ansökningsprocessen inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market och preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och är den 21 april 2021, förutsatt godkänd ansökan.

Tidigare nyheter