Qbricks nyemission fulltecknad i samband med live IPO

2021-05-27

Qbricks nyemission har fulltecknats och bolaget tillförs därmed 25 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen hade teckningsförbindelser motsvarande 48% från befintliga ägare och resterande andel har tecknats i samband med bolagets livesända IPO. Bolaget tillförs över 400 nya aktieägare. Slutligt utfall av erbjudandet kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 11 juni 2021. Qbrick har tidigare lämnat in en granskningsförfrågan till NGM avseende upptagande av bolagets aktier till handel på Nordic SME. Planerad första dag för handel är den 16 juni 2021 förutsatt godkänd ansökan.

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar:

”Qbrick går åter i bräschen för vad interaktiv video kan användas till med vårt världsunika upplägg med en live IPO.
Jag vill även ta tillfället i akt att välkomna alla nya aktieägare.”

Om aktien
Handelsplats: NGM Nordic SME förutsatt godkänd ansökan
Planerad första dag för handel: 16 juni 2021
ISIN-kod: SE0015962105
Kortnamn: QBRICK

Något slutligt eller villkorat godkännande vad gäller upptagan­de till handel har vid tiden för detta pressmeddelande inte erhållits.

Mentor
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | info@gwkapital.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com
Telefon: +46 76 526 20 38

Om Qbrick
Qbrick (publ) är ett svenskt företag som sedan år 1999 tillhandahåller system för säker streaming media, d.v.s. streaming av video, ljud och applikationer över internet. Företaget levererar en molnbaserad teknisk plattform med vilken företag och organisationer kan filma, redigera, bearbeta, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Det Qbrick tillhandahåller benämns inom branschen som en “SaaS end-to-end video solution” (Qbricks “SaaS-tjänst”). All video anpassas också automatiskt för att kunna spelas upp på datorer, mobiltelefoner, surfplattor och TV. Qbrick-koncernen är med sina dotterbolag i Norge, Danmark och Finland den ledande nordiska leverantören av en ”SaaS end-to-end video solution”.

För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.