Nyttjandeperioden av teckningsoptioner i Inzile inledd

2020-08-03

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 30 augusti 2020, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

I samband med den publika nyemissionen Inzile genomförde under perioden i maj/juni 2019 utgav Inzile 5 386 125 teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för två (2) teckningsoptioner TO1 teckna en (1) ny aktie i Inzile under perioden 1-30 augusti 2020 till kurs 12,25 SEK per ny aktie.

Vid full teckning tillförs Inzile cirka 33 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptionerna TO1 är noterade och föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market fram till och med den 26 augusti 2020. (INZILE T01, ISIN kod: SE0012622553).

Både anmälningssedel och likvid måste vara emissionsinstitutet Aktieinvest FK tillhanda senast den 30 augusti 2020, enligt instruktioner på anmälningssedeln. För innehavare som har sina teckningsoptioner hos förvaltare, ska utnyttjande istället ske i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

De fullständiga villkoren för INZILE TO1, anmälningssedel för direktregistrerade innehavare (innehav på konto via Euroclear) samt vidare instruktioner om hur du går tillväga finns tillgängliga på www.Inzile.com.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade kan du vid frågor kontakta din bank eller:

Aktieinvest emittentservice:
Tel: 08-50 65 17 95
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Inzile AB:
Peter Wergens, CFO
Tel: 0733 257 504
E-post: peter.wergens@inzile.com

G&W Fondkommission
Tel: 08-503 000 50
E-post: info@gwkapital.se

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.