Kebni AB genomför riktad emission

2021-02-17

https://investor.kebni.com/pressmeddelanden/kebni-genomfor-nyemission-om-drygt-12-mkr-och-erhaller-ataga-83487

Styrelsen i KebNi AB (publ) förstärker ägarbasen genom en riktad nyemission om drygt 12 Mkr och åtaganden från investerare att teckna för ytterligare drygt 26 Mkr i eventuell framtida riktad emission. Med detta erhåller KebNi nödvändigt kapital för uppväxling inom affärsområdet Inertial Sensing for Inertial Measuring Units (IMU:er)Stockholm, 17 februari 2021 - Med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 13 maj 2020 har styrelsen i KebNi AB (publ) idag fattat beslut om en riktad kontant nyemission av 10 556 969 B-aktier. Teckningskursen har fastställts till 1,15 kronor per aktie. Nyemissionen har tecknats av Jan Robert Pärsson och Jan Wäreby, varav den största teckningen utgörs av Jan Robert Pärsson med en investering på cirka 12 Mkr.

Därutöver har ett antal svenska institutionella och privata investerare åtagit sig att teckna motsvarande 22 800 000 B-aktier till kursen 1,15 kronor per aktie i en planerad ytterligare riktad nyemission som dock förutsätter beslut om utökning av gränserna för aktiekapital vid extra bolagsstämma den 10 mars 2021. Sådan andra nyemission ska beslutas senast den 15 mars 2021.Genom den idag beslutade nyemissionen kommer KebNi att tillföras cirka 12,1 Mkr före transaktionskostnader. Om KebNis styrelse väljer att genomföra den ytterligare nyemissionen, och bolagsstämman fattar erforderliga beslut, kommer KebNi att tillföras ytterligare cirka 26 Mkr från de investerare som idag åtagit sig att teckna den andra emissionen tillsammans med dagens nyemission om cirka 38,3 Mkr. Teckningskursen på 1,15 kronor per aktie motsvarar en rabatt om cirka 10 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för de 15 senaste handelsdagarna, samt en premium om cirka 21 procent jämfört med priset 0,95 kr per aktie för den större blockpost som exekverades den 5 februari 2021. Priset har fastställts genom ett accelererat "bookbuilding"-förfarande arrangerat av G&W Fondkommission och bedöms ha skett på marknadsmässiga villkor.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.