Netmore tillförs 22,7 MSEK genom kraftigt övertecknad företrädesemission

2020-05-28

Netmore Group AB meddelar att Bolagets nyemission om ca 22,7 MSEK tecknats till ca 235 %.

Tid: 18 oktober kl. 10.00 Plats: Kungliga Tennishallen Sex intressanta bolag presenterar sin verksamhet. Presentationerna är ca. 20-25 min och därefter följer en kort frågestund. Vi bjuder på en lättare lunch och efter presentationerna tittar vi på tennis tillsammans. De presenterande bolagen är: ahaWorld, Ferroamp, Qlife, Netmore, Midsummer samt Skogsfond Baltikum. Aktieintresserade Leif GW Persson kommer att intervjuas av vår moderator Alexander Gustafsson från Nordnet. För anmälan se: https://www.lyyti.fi/reg/GW_Stockholm_Open_Kapitalmarknadsdag_1837

Den 24 mars 2020 offentliggjorde Netmore avsikten om att genomföra en företrädesemission om ca 22,7 MSEK, beslutad av styrelsen utifrån bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 9 maj 2019. Nyemissionen, med teckning mellan 23 april – 22 maj 2020 (efter beslutad förlängning), avsåg högst 30209 759 nya aktier, varav högst 2785933 aktier av serie A och högst 27 423826 aktier av serie B, till en kurs av 0,75 SEK per aktie.

Totalt tecknades 29 544 763 aktier med företrädesrätt, varav 2744 128 A-aktier och 26800 635 B-aktier. Därtill tecknades 41715 269 B-aktier utan företrädesrätt. Därmed tecknades emissionen till ca 235 procent. De A-aktier som inte tecknats i kraft av företrädesrätter kommer att tecknas av emissionsgaranten Buildroid Invest AB. Utifrån ovanstående kommer emissionens fulla antal aktier att tilldelas, varav 27 423 826 B-aktier och 2 785 933 st A-aktier. Totalt tillförs Netmore Group AB i kontant emissionslikvid därmed ca 22,7 MSEK före emissionskostnader.

”Vi är mycket glada över det stora intresse som Netmore Group AB har tilldragit sig och ser fram emot att med emissionslikviden på plats kunna realisera vår fortsatta plan. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att genomföra de satsningar vi siktar mot inom Bolagets fokusområden - Connected Property, Connected City & Connected Industry.” säger Erik Hallberg, VD på Netmore Group AB

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare till Netmore i samband med transaktionen.

Tidigare nyheter