Real Heart gör nyemission

2017-09-20

PRESSMEDDELANDE Scandinavian Real Heart AB (publ) 556729-5588

Tid: 18 oktober kl. 10.00 Plats: Kungliga Tennishallen Sex intressanta bolag presenterar sin verksamhet. Presentationerna är ca. 20-25 min och därefter följer en kort frågestund. Vi bjuder på en lättare lunch och efter presentationerna tittar vi på tennis tillsammans. De presenterande bolagen är: ahaWorld, Ferroamp, Qlife, Netmore, Midsummer samt Skogsfond Baltikum. Aktieintresserade Leif GW Persson kommer att intervjuas av vår moderator Alexander Gustafsson från Nordnet. För anmälan se: https://www.lyyti.fi/reg/GW_Stockholm_Open_Kapitalmarknadsdag_1837

Läs hela pressmeddelandet här

Se Azad Najar och Göran Hellers på G&W Småbolagsfrukost den 21 september här

Tidsplan i översikt:

Sista handelsdag i Real Heart-aktien med rätt att delta i företrädesemissionen

25 september

Första handelsdag i Real Heart-aktien exklusive rätt att delta i företrädesemissionen

26 september

Avstämningsdag

27 september

Informationsmemorandum avseende företrädesemissionen publiceras

28 september

Handel med teckningsrätter

29 september – 13 oktober

Handel med BTA

29 september till dess registrering av samtliga aktier skett vid Bolagsverket

Teckningstid, likvid för teckning med företrädesrätt

29 september – 17 oktober

Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

20 oktober

Tidigare nyheter