Flerie Invest AB har ökat sitt innehav i Xintela AB varigenom gränsen för budplikt passerats

2022-08-04

Flerie Invest AB ("Flerie Invest") har förvärvat ytterligare 33 200 000 aktier i Xintela AB ("Xintela") till en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie i en riktad nyemission i Xintela, vilken beslutades av styrelsen i Xintela den 18 juli 2022 och godkändes av den extra bolagsstämman den 3 augusti 2022.

Flerie Invest har tidigare förvärvat 71 406 962 aktier i Xintela till enteckningskurs om 0,25 kronor efter teckning utan företrädesrätt i denföreträdesemission som beslutades av styrelsen i Xintela den 20 maj 2022.

Flerie Invests totala innehav i Xintela efter förvärvet uppgår till 34procent av aktierna och rösterna i bolaget. Gränsen för budplikt har därmedpasserats. Flerie Invest avser att återkomma med besked om ett eventuelltoffentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Xintela inom fyraveckor.

"Vi är glada över att kunna öka vårt långsiktiga engagemang i Xintelaoch ser fram emot att få bidra till framgång för de viktiga läkemedel bolagetutvecklar" säger Thomas Eldered,  Flerie Invest.

För ytterligareinformation, vänligen kontakta:

Thomas Eldered, President eller Cecilia Scheele, CFO

Båda kontaktas på contact@flerie.com,076 131 0127

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 4 augusti 2022klockan 08:00 CEST.

Om Flerie InvestAB

Flerie Invest är en aktiv och långsiktig global investerare i bioteknikoch läkemedel baserad i Stockholm och London och förvaltar en portfölj medcirka 30 företag i Europa, Israel och USA. Fokus ligger på att göra det möjligtför banbrytande organisationer som är verksamma inom läkemedelsutveckling ochtjänster att lyckas genom att förse dem med resurser och expertis.

Portföljen omfattar ett brett spektrum av områden,som immunonkologi, metabola sjukdomar och organisationer för utveckling ochtillverkning av biologiska läkemedel, med potential att ha en betydandeinverkan på hälsa och välbefinnande. Flerie Invest grundades 2010 av ThomasEldered, som också var med och grundade och byggde upp Recipharm till att blien av världens fem största kontraktstillverkare av läkemedel. För merinformation, besök www.flerie.com.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.