SpiffX genomför riktad nyemission

2016-04-07

SpiffX genomför riktad nyemission på 9 miljoner kronor till ett mindre antal investerare

Tid: 18 oktober kl. 10.00 Plats: Kungliga Tennishallen Sex intressanta bolag presenterar sin verksamhet. Presentationerna är ca. 20-25 min och därefter följer en kort frågestund. Vi bjuder på en lättare lunch och efter presentationerna tittar vi på tennis tillsammans. De presenterande bolagen är: ahaWorld, Ferroamp, Qlife, Netmore, Midsummer samt Skogsfond Baltikum. Aktieintresserade Leif GW Persson kommer att intervjuas av vår moderator Alexander Gustafsson från Nordnet. För anmälan se: https://www.lyyti.fi/reg/GW_Stockholm_Open_Kapitalmarknadsdag_1837

Styrelsen beslutar om riktad nyemssion i SpiffX AB (publ) vilken tillför bolaget 9 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs pressmeddelandet här.

Tidigare nyheter