Ny analys av SpectraCure

2015-12-16

Blockförsäljning till institutionella investerare

Tid: 18 oktober kl. 10.00 Plats: Kungliga Tennishallen Sex intressanta bolag presenterar sin verksamhet. Presentationerna är ca. 20-25 min och därefter följer en kort frågestund. Vi bjuder på en lättare lunch och efter presentationerna tittar vi på tennis tillsammans. De presenterande bolagen är: ahaWorld, Ferroamp, Qlife, Netmore, Midsummer samt Skogsfond Baltikum. Aktieintresserade Leif GW Persson kommer att intervjuas av vår moderator Alexander Gustafsson från Nordnet. För anmälan se: https://www.lyyti.fi/reg/GW_Stockholm_Open_Kapitalmarknadsdag_1837

G&W Fondkommission har anlitat Analyst Group för att genomföra en analys av SpectraCure AB.

G&W har nyligen bistått SpectraCure med finansiell rådgivning i samband med den riktade emission som genomförts. Totalt uppgick emissionsbeloppet till ca 7,5 Mkr. SpectraCure är därmed finansierat för att kunna inleda slutförhandlingar avseende avtal med berörda kliniker i Kanada och USA, inför start av kliniska studier i fas-I med därefter följande fas-II studier.

Ladda ner hela analysen här

Tidigare nyheter