Utfall Crowdsoft

2018-02-02

Teckningstiden för företrädesemissionen är avslutad och Crowdsoft Technology AB tillförs cirka 52 MSEK i samband med förvärvet av Flowscape AB.


- Nu går bolagen vidare med planen att slå samman verksamheterna för att skapa ett starkt gemensamt erbjudande mot marknaden. ”Med emissionen på plats, de kraftfulla produkterbjudandena och nyligen kommunicerade affärer, såsom det globala IoT -  partnerskapet med Ericsson, känns det inspirerande att få realisera vår strategi om ett gemensamt bolag” säger VD Peter Reigo.


Utfall i företrädesemissionen
Sammanlagt tecknades 472 730 000 aktier, motsvarande ca 91,4% av det totala erbjudandet i företrädesemissionen. 164 448 648 aktier, motsvarande ca 31,8% av emissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. 9 506 173 aktier, motsvarande ca 1,8% av emissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter. 298 775 179 aktier, motsvarande ca 57,8 av erbjudandet, tecknades av garanterna i emissionen. Sammanlagt tillförs bolaget ca 52,0 MSEK före emissionskostnader om ca 10,8 MSEK.

Aktier och aktiekapital
Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital med 11 818 250 SEK och kommer att uppgå till 20 437 198,85 SEK. Antalet aktier i bolaget ökar med 472 730 000, vilket innebär att det totala antalet och röster i bolaget därefter uppgår till 817 487 954.

Förvärv av Flowscape
I samband med förvärvet av Flowscape kommer 600 000 000 aktier i Crowdsoft emitteras1. Detta innebär att antalet aktier ökar till maximalt 1 417 487 954 och aktiekapitalet till maximalt 35 437 198,85 SEK.

Handel med BTA och leverans av nya aktier
Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att ske på AktieTorget till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring den 16 februari 2018. Leverans av nya aktier beräknas ske omkring den 23 februari. De nyemitterade aktierna kommer därefter att tas upp till handel på AktieTorget.

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Crowdsoft i samband med Företrädesemissionen är G&W Fondkommission AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Crowdsoft / Flowscape
VD Peter Reigo
Tel: +46 70 942 46 87
Email: peter.reigo@flowscape.se

1 Givet förvärv av samtliga utestående aktier i Flowscape och att ingen tilläggsköpeskilling erläggs.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.