Analys Minesto

2015-12-03

Ny analys av Minesto AB

Tid: 18 oktober kl. 10.00 Plats: Kungliga Tennishallen Sex intressanta bolag presenterar sin verksamhet. Presentationerna är ca. 20-25 min och därefter följer en kort frågestund. Vi bjuder på en lättare lunch och efter presentationerna tittar vi på tennis tillsammans. De presenterande bolagen är: ahaWorld, Ferroamp, Qlife, Netmore, Midsummer samt Skogsfond Baltikum. Aktieintresserade Leif GW Persson kommer att intervjuas av vår moderator Alexander Gustafsson från Nordnet. För anmälan se: https://www.lyyti.fi/reg/GW_Stockholm_Open_Kapitalmarknadsdag_1837

G&W Fondkommission har anlitat Analyst Group att göra en analys av Minesto AB, vilken nu offentliggörs. G&W har tidigare i höstas bistått Minesto med finansiell rådgivning i samband med den övertecknade emission som gjordes. Totalt uppgick emissionsbeloppet till ca 147 Mkr inför listningen på Nasdaq First North.

G&Ws engagemang gjordes mot bakgrunden att Minesto AB har stora möjligheter att på ett konkret sätt bidra till omställningen att reducera till mindre miljöpåverkan och klimatsmart energiframställning. Minesto har en patenterad och unik teknologi som på ett effektivt sätt kan nyttja långsamma vattenströmmar för energiutvinning. Bolagets marknad omfattar ca 600 miljarder euro årligen i slutanvändarledet. Minesto har påbörjat arbetet med att anlägga den första tidvattenkraftparken utanför kusten i Wales. De första kraftverken installeras i havet under 2017 och parken beräknas vara klar och driftsättas 2019.

 

Minesto har hittills beviljats bidrag och finansiering från EU relaterade källor på omkring motsvarande 150 Mkr.

Ladda ner hela analysen, klicka här

Tidigare nyheter