Utfall Uni-Light LED

2016-06-17

A Uni-Light LED AB har genomfört en fulltecknad spridningsemission inför planerad listning vid NGM Nordic MTF


Styrelsen i A Uni-light LED AB har efter teckningstidens utgång beslutat om tilldelning i nyemission som innebär ianspråktagande av det fulla nyemissions-beloppet om ca 13 Mkr. Totalt emitteras därmed ca 1 645 570 st aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner, vilka utges utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen fastställdes till 7,90 kr per aktie.

 

Spridningsemissionen beslutades med stöd av bemyndigande enligt tidigare bolagsstämma och teckningsperioden var mellan 2 juni och 13 juni. Utfallet av emissionen, vilken tecknades till 100 % inklusive tilldelning till garantikonsortiet om ca 29,6%, innebär att A Uni-light LED AB kan genomföra planen med framför allt utökade satsningar i försäljning och utveckling.


”Det är glädjande att emissionen om 13 Mkr kunnat genomföras. Vi hälsar de nya ca 500 aktieägarna som tillkommer i samband med emissionen välkomna. – Vi är mycket nöjda med att så många investerare ser en potential i bolaget. A Uni-light LED har på senare tid bl.a. erhållit order som innebär genombrott samt betydande tillväxtmöjligheter. Listningsprocessen på NGM Nordic MTF fortsätter med sikte på första listningsdag i mitten av juli 2016”, säger A Uni-light LED:s VD BjörnNaumburg.


Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till ca 3 679 890 st och Bolaget tillförs ca 13,0 Mkr före emissionskostnader. Ca 300 000 units kommer preliminärt att emitteras därutöver till de garanter som väljer kvittning som ersättning. Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske innan emissionen slutgiltigt registrerats. Avräkningsnotor har tillsänts samtliga tecknare där tilldelat belopp och anvisningar om erläggande av likvid framgår. Tecknare kommer efter inbetald emissionslikvid, så snart emissionen har registrerats, att erhålla aktierna och teckningsoptionerna levererade till angiven depå eller VP-konto.

G&W Fondkommission har agerat som bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Advokatfirman Delphi har bistått G&W med legal Due Diligence och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut.


För ytterligare information se A Uni-light LED ABs hemsida: www.uni-lightled.com eller kontakta VD Björn Naumburg, bjorn.naumburg@uni-lightled.com

A Uni-light LED AB:s utsedda Mentor vid planerad listning är G&W Fondkommission.

Om A Uni-light LED AB:
Uni-Light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar,kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

I pressreleasen om utfallet i spridningsemissionen inför planerad listning råkade ersättningen som kvittas till garanter felaktigt anges till ca 300 000 units. Korrekt är ca 300 000 kr, motsvarande ca 38 000 units. (G&Ws kommentar)Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.