Riktad emission Netmore

2019-11-11

Netmore Group AB (publ) meddelar idag att Bolagets styrelse beslutat att rikta en emission till Vincero AB om 15,6 MSEK till kursen 0,85 SEK/aktie av serie B.

Den riktade emissionen har beslutats inom ramen för bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 9 maj 2019. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade emissionen är främst att få tillgång till Vinceros strategiska nätverk samt att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Vincero har under de senaste åren varit delaktiga i skapandet och investerat i några av de mest snabbväxande fastighetsbolagen i Sverige. Vincero kommer själva och genom sitt investerarnätverk inom fastighetsvärlden utgör en stark ny stor ägare och ge Netmore Group tillgång till nya affärsrelationer för sin expansion.

Nyligen under oktober genomförde Bolaget en företrädesemission om ca 37,5 MSEK av 62 602 379 nya aktier, varav högst 8 797 714 var av serie A och högst 53 804 665 var av serie B, till en kurs av 0,60 SEK per aktie. Då Vincero AB utgör en strategisk tillgång med nätverk till egna och också flera ledande fastighetsbolag har styrelsen beslutat att pris per aktie i denna riktade emission blir 0,85 SEK/aktie. Det är styrelsens bedömning att den riktade emissionen sker till marknadsmässiga villkor.

Vincero AB tecknar 18 379 612 B-aktier till kursen 0,85 SEK per Aktie serie B och Netmore Group tillförs därmed i kontant emissionslikvid ca 15,6 MSEK före emissionskostnader. Vincero AB kommer efter denna emission ha ett ägande om ca 29,3 % av kapitalet och ca 14,3% av rösterna.

Styrelsen har bland annat beaktat det vägda kursgenomsnittet för B-aktien under den senaste två månaders perioden (0,93 SEK), inkluderande teckningsperioden för företrädesemissionen i oktober, och det är styrelsens bedömning att den riktade emissionen sker till marknadsmässiga villkor.

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade aktier att finnas 120 000 000 aktier i Bolaget, varav 13 929 668 A-aktier och 106 070 332 B-aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 837 961,2 SEK till 12 000 000 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering på Bolagsverket.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer aktierna införas i aktieboken.

VD Erik Hallberg kommenterar: ”Vi är otroligt glada över det stora intresse som Netmore Group har tilldragit sig och vi är väldigt stolta och glada att får hälsa Vincero AB välkomna som stor ägare i Netmore Group AB. Tillgången till många intressanta fastighetsbolag för bolaget att addera som kunder under tiden framöver är av väldigt stort värde för oss. Netmore Group kommer att ännu snabbare kunna växla upp i tillväxt inom alla sina affärsområden, - Connected Property, Connected Cities & Industries, Connected Applications & Security Solutions” säger Erik Hallberg, VD Netmore Group AB.

VD Robin Rutili, Vincero AB kommenterar: Vi har under en längre tid utvärderat olika digitaliseringslösningar för fastighetssektorn. Netmore erbjuder fastighetsägaren en enhetlig digital kontroll på sina fastigheter som på ett substantiellt sätt sänker implementationskostnaderna för de tjänster som reducerar driftkostnader och erbjuder nya intäktsmöjligheter. Vi tror Netmore har förutsättningarna att bli lite av ett fastigheternas ”Android”.

Vincero kommer att verka för en snabb expansion av bolaget för att kunna säkerställa god leveranskvalitet på de genombrottsorder bolaget redan säkerställt samt de som vi tror bolaget tillförs inom kort. Nöjda kunder är grunden till all affärsverksamhet och vi vill bidra till att bolaget har erforderliga resurser i sin nuvarande fas.

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare till Bolaget i samband med emissionen.

Denna information är sådan information som Netmore är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2019 kl 08:30 CET.

Om Netmore Group:

Netmore Group AB är en småskalig operatör med huvudfokus på IoT som erbjuder dagens och morgondagens trådlösa tjänster lokalt såväl som nationellt och globalt. Netmore Group är en komplett operatör som erbjuder sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris, och med lägre energiförbrukning. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar inom IoT samman i Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta städer och samhällen.

Bolagets B-aktie handlas på First North Growth Market (NETM B) och Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08 -503 000 50.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.