Midsummers företrädesemission övertecknad

2020-11-10

Midsummer AB:s (publ), (”Midsummer” eller ”Bolaget”), fullt garanterade nyemission av Units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) övertecknades. Genom Företrädesemissionen tillförs Midsummer cirka 253,5 MSEK före emissionskostnader.

Resultatet av Företrädesemissionen om högst 24 144 425 Units med teckningskurs 10,50 SEK, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1, visar att 23 646 576 Units, motsvarande cirka 97,9 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 497 849 Units utan stöd av uniträtter, motsvarande 2,1 procent av Företrädesemissionen. Således kommer inga garantiåtaganden behöva tas i anspråk.

Midsummers VD Sven Lindström kommenterar: ”Vi är mycket nöjda med det stora intresset för att delta i emissionen från såväl nya som befintliga aktieägare. Nettolikviden från den genomförda emissionen ger Midsummer de finansiella resurser som krävs för att skala upp produktionskapaciteten för att möta den starkt ökade efterfrågan på våra byggnadsintegrerade solpaneler och etablera oss på nya marknader.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.