Utfall IPO emission Sonetel AB

2017-02-28

Styrelsen i Sonetel AB har efter teckningstidens utgång beslutat om tilldelning i nyemission som innebär ianspråktagande av det fulla nyemissionsbeloppet om ca 23,7 Mkr. Totalt emitteras därmed ca 880 000 st aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner, vilka utges utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen har tidigare fastställts till 26,90 kr per aktie. Spridningsemissionen beslutades med stöd av bemyndigande enligt tidigare bolagsstämma och teckningsperioden var mellan 6 februari och 22 februari. Utfallet av emissionen, vilken tecknades till ca 400 %, innebär att Sonetel AB kan genomföra planen med framför allt utökade satsningar i försäljning och utökade resurser. Därutöver har en kompletterande riktad emission om 358 941 units till samma villkor som emissionen riktad till strategiska investerare beslutats om och detta ger bolaget ytterligare ca 9,67 Mkr, samt att ersättningen till garanter i emissionen kommer att kvittas mot nyutgivna units.

”Det är glädjande att emissionen om 23,7 Mkr kunnat genomföras. Vi hälsar de nya ca 1 800 aktieägarna som tillkommer i samband med emissionen välkomna. – Vi är mycket nöjda med att så många investerare ser en potential i bolaget. Sonetel har på senare tid erhållit utnämnande som ett av Sveriges snabbast växande Tech bolag med en tillväxt om ca 2000 % på fyra år, därutöver ser bolaget med tillförsikt på framtiden med satsning på fortsatt kraftig tillväxt på en global marknad. Sonetel har kunder i mer än 160 länder och ca 90 000 betalande kunder har anslutit sig till mjukvaru- plattformen. Listningsprocessen på Nasdaq First North fortsätter med sikte på första listningsdag den 20 Mars 2017”, säger Sonetels VD Henrik Thomé.

Bolaget tillförs ca 33,4 Mkr före emissionskostnader. Ca 35 241 units kommer preliminärt att emitteras därutöver till garanter som ersättning via kvittning samt kvittningar om brygglån om ca 20 207 units. Därutöver kommer del av ersättningen till Bolagets finansiella rådgivare att kvittas mot nyemitterade units. Antalet aktier kommer efter nyemissionen, den kompletterande riktade emissionen och kvittningar enligt ovan att uppgå till 3 822 868 st. Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske innan emissionen slutgiltigt registrerats.

Avräkningsnotor har tillsänts samtliga tecknare där tilldelat belopp och anvisningar om erläggande av likvid framgår. Tecknare kommer efter inbetald emissionslikvid, så snart emissionen har registrerats, att erhålla aktierna och teckningsoptionerna levererade till angiven depå eller VP-konto.

G&W Fondkommission har agerat som bolagets finansiella rådgivare i transaktionen.  Advokatfirman Delphi har bistått G&W med legal Due Diligence och Aqurat FK AB har tjänstgjort som emissions-institut.

För ytterligare information, se Sonetel ABs hemsida: www.sonetel.com eller kontakta VD Henrik Thomé.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 90 000 betalande kunder i över 160 länder och planerar en notering på Nasdaq First North i mars 2017. Huvuddelen av företagets ca 60 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 av Deloitte till Sveriges 8:e mest snabbväxande teknikföretag, samt 46:e i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) med 2000% tillväxt över fyra år.

Henrik Thomé, VD, Sonetel
Telefon: +46 (0) 8 52 50 60 11
E-post: investors@sonetel.com

Certified Adviser; G&W Fondkommission
Telefon: 08-503 000 50
www.gwkapital.se.Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.