Qlife Holding AB:s listningsemission tecknades till cirka 280 procent

2020-02-12

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Qlife Holding AB (”Qlife” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets emission av units om cirka 50 MSEK inför den planerade listningen på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”) tecknades till cirka 280 procent fördelat på cirka 3 700 stycken tecknare. Teckningar har erhållits från allmänheten, parter som lämnat teckningsåtaganden samt genomkvittning av tidigare upptagna lån. I och med den stora efterfrågan har styrelsen även, i enlighet med förutsättningarna som beskrivits i prospektet,beslutat att utnyttja möjligheten till övertilldelning om ytterligare cirka 5 MSEK. Efter kvittning av tidigare upptagna lån tillförs Bolaget totalt cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader. Preliminär första handelsdag för Bolaget saktier och teckningsoptioner vid Nasdaq First North Growth Market är den 2 mars 2020, förutsatt godkänd ansökan.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.