Anoto

2019-09-02

Styrelsen i Anoto Group AB (publ) (“Anoto”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission av 17 650 000 aktier till en teckningskurs om SEK 0,85 per aktie (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 8,9 procent mot genomsnittlig volymviktad betalkurs under 10 handelsdagar närmast före styrelsens emissionsbeslut.

Nyemissionen har tecknats av ett flertal investerare i den finansiella rådgivarens kontaktnät. Därtill har Perry Ha, styrelseledamot i Anoto Group, åtagit sig att teckna 1 095 970 nya aktier i syfte att komma upp till den ovan redovisade emissionslikviden. Samtliga tecknade aktier har tilldelats. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen med institutionella investerare.

”Vi försökte minimera storleken på emissionen och rabatten även om det innebar en mindre emission. Lyckligtvis hade vi investerare, svenska institutionella ägare och family offices, som såg ett värde i att investera i Anoto”, sa Joonhee Won, VD för Anoto Group.

Genom Nyemissionen tillförs Anoto Group cirka SEK 15 miljoner före emissionskostnader. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 12,8 procent av aktiekapitalet efter utspädning genom att antalet utestående aktier ökar från 120 612 257 till 138 262 257.

I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i samband med Nyemissionen har bland annat Inhye Kim (närstående till verkställande direktören Joonhee Won) och styrelseordföranden Jörgen Durban (även inklusive närstående bolag) lånat ut sammanlagt 5,702,136 aktier till Aktieinvest FK AB. Aktierna kommer att återlämnas till nämnda parter efter det att Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

G&W Fondkommission har agerat som sole book-runner i transaktionen och Setterwalls Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Anoto Group AB.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.