Prolight Diagnostics AB förvärvar Psyros Diagnostics Ltd och beslutar om företrädesemission

2022-01-25

Prolight Diagnostics AB har idag tecknat avtal om att förvärva det brittiska bolaget Psyros Diagnostics Ltd till ett värde om 65 MSEK (ca £5,25M). Psyros Diagnostics har utvecklat en helt ny, banbrytande POC teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod. Denna patentsökta teknik, som även har möjlighet till multiplex, möjliggör mätning av biomarkörer med oerhört låga detektionsnivåer (femtomolar 10-15) inom 10 minuter eller mindre. Den 24 januari 2022 tog styrelsen i Prolight Diagnostics beslut att genomföra en partiellt garanterad företrädesemission, med möjlighet till teckning utan företräde även av allmänheten, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma. Emissionen omfattar 111 828 135 units motsvarande cirka 77 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är garanterad till cirka 80 procent. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

https://www.prolightdiagnostics.se/investor-relations/pressmeddelanden/prolight-diagnostics-beslutar-om-foretradesemission-av-units-93158

https://www.prolightdiagnostics.se/investor-relations/pressmeddelanden/prolight-diagnostics-ab-forvarvar-psyros-diagnostics-ltd-93130

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.