Listning Inzile

2019-06-27

Inzile AB (publ) (”Inzile” eller ”Bolaget”) genomförde under perioden 27 maj till och med 11 juni 2019 en spridningsemission om 45,1 MSEK till allmänheten inför listning på Nasdaq First North. Erbjudandet tecknades till 131 procent fördelat på cirka 1 000 tillkommande aktieägare. Med anledning av det stora intresset beslutade Styrelsen i Inzile om att även utnyttja möjligheten till övertilldelning om totalt 661 125 Units, motsvarande cirka 6,3 MSEK. Efter kvittning av tidigare upptagna lån om 6,95 MSEK tillförs Inzile därmed cirka 44,5 MSEK kontant före emissionskostnader. Första dag för handel i Inzile-aktien (med kortnamnet INZILE) på Nasdaq First North Stockholm ägde rum den 27 juni 2019. De teckningsoptioner som emitteras vederlagsfritt som en del av nyemissionen av Units avses tas upp till handel på Nasdaq First North så snart som möjligt efter registrering hos Bolagsverket. Teckningsoptionerna kommer handlas under kortnamnet INZILE TO1 med ISIN-kod SE0012622553.

Ragnar Åhgren, VD på Inzile AB kommenterar: ”Vi är stolta och hedrade över det stora intresse som Inzile har tilldragit sig och vi hälsar samtliga nytillkommande aktieägare välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att producera den initiala provserien av PRO4 med start redan i sommar. Därtill kommer omfattande arbete att läggas ner på förberedelser inför serieproduktionen i höst, med ambition att tillverka 60 st fordon. Att minska transportutsläppen i städer är en angelägen fråga som berör näringsliv, myndigheter och naturligtvis städernas invånare. Därför är det så kul att bredda ägandet och ge fler möjlighet att bli en del av denna positiva utveckling.”

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi KB har agerat som legal rådgivare åt Inzile i samband med nyemissionen och noteringen. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Micael Wikberg, VD på G&W Fondkommission kommenterar: ”Det har varit en utmanande och inspirerande process att assistera Inzile i deras kapitalanskaffning och efterföljande notering på Nasdaq First North. Vi på G&W brinner för att hjälpa entreprenörsdrivna, nytänkande och skalbara bolag och Inzile är ett utmärkt exempel på ett bolag där samtliga dessa egenskaper finns. Vi önskar Inzile all lycka till som listat bolag och tackar för ett gott samarbete!”

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som upprättats med anledning av Inziles nyemission. Prospektet finns tillgängligt på Inziles hemsida, www.inzile.com samt på G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.