Diamyd Medical har genomfört en riktad nyemission om 60 miljoner SEK

2021-03-25

Den Riktade Nyemissionen om 2 400 000 B-aktier genomfördes med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt efter beslut av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 november 2020.

Likviden från den Riktade Nyemissionen ska användas till en avgörande fas 3-studie med diabetesvaccinet Diamyd®. Studien är utformad för att bekräfta effekten och säkerheten av Diamyd® i individer som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes och som bär på den genetiska HLA haplotypen DR3-DQ2.  Till studien kommer att rekryteras cirka 330 patienter och studien kommer att genomföras vid cirka 50 kliniker i Europa och USA.

- Vi är glada över att se nya investerare i Diamyd Medical och intresset för att stödja vår fas 3-studie med fokus på precisionsmedicin för typ 1-diabetes, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställdes genom ett accelererat så kallat bookbuilding-förfarande lett av G&W Fondkommission (”Finansiella rådgivaren”). Kursen motsvarar en rabatt om cirka 19,6 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 25 mars 2021. Den Riktade Nyemissionen tillför Bolaget en likvid om 60 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader. Den Riktade Nyemissionen tecknades av svenska institutionella och kvalificerade privata investerare inklusive Modelio Equity, Tellus Fonder, Fårö Capital och Thorén Tillväxt.

Styrelsen i Bolaget bedömer, med anledning av det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av Finansiella rådgivaren, att den Riktade Nyemissionen genomförts till marknadsmässiga villkor. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att till marknadsmässiga villkor anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion samt att diversifiera aktieägarbasen med institutionella och privata investerare.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 2 400 000 till 71 569 796 och aktiekapitalet med 243 414 SEK till 7 258 812 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om 3,4 procent av antalet aktier i Bolaget och 2,5 procent av antalet röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen. I samband med transaktionen kommer Bolagets största ägare Anders Essen-Möller att låna ut 2 400 000 B-aktier till Aktieinvest FK AB i syfte att underlätta leverans av aktierna. Aktierna kommer att återlämnas i samband med att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel mot typ 1-diabetes. Diabetesvaccinet Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En ny anläggning för vaccintillverkning inrättas nu i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.