Blocktransaktion Midsummer

2019-12-17

Blockförsäljning till institutionella investerare

Tid: 18 oktober kl. 10.00 Plats: Kungliga Tennishallen Sex intressanta bolag presenterar sin verksamhet. Presentationerna är ca. 20-25 min och därefter följer en kort frågestund. Vi bjuder på en lättare lunch och efter presentationerna tittar vi på tennis tillsammans. De presenterande bolagen är: ahaWorld, Ferroamp, Qlife, Netmore, Midsummer samt Skogsfond Baltikum. Aktieintresserade Leif GW Persson kommer att intervjuas av vår moderator Alexander Gustafsson från Nordnet. För anmälan se: https://www.lyyti.fi/reg/GW_Stockholm_Open_Kapitalmarknadsdag_1837

INSTITUTIONER OCH STYRELSEORDFÖRANDE FÖRVÄRVAR AKTIER AV MIDSUMMERS GRUNDARE, G&W AGERAR RÅDGIVARE

En grupp svenska institutioner förvärvar sammanlagt 1 925 000 aktier i Midsummer AB. Köparna utgörs av LF Fonder, Nordea Fonder, Skandia Fonder, Fårö Capital, Gullspång Invest och Invus Invest. Förvärven har möjliggjorts av att de fyra grundarna Sven Lindström (VD), Eric Jaremalm (CFO), Alf Linder och Göran Lombäck säljer motsvarande cirka en tredjedel av deras sammanlagda innehav.

Sven, Eric och Alf behåller en majoritetsandel av sina aktier. Grundarna tecknar också en ny lock-up på resterande innehav. Bland köparna finns även Midsummers styrelseordförande Jan Lombach som förvärvar en mindre del av aktierna. "Av strikt privatekonomiska skäl har vi grundare valt att sälja en mindre del av vårt aktieinnehav. Vårt engagemang och starka tilltro till Midsummers framtid kvarstår. Vi står inför en mängd spännande möjligheter och ser fram emot att fortsätta leda och utveckla Midsummer mot våra strategiska mål.

Samtidigt är vi mycket glada över det ökande institutionella intresset som finns för bolaget. Att bredda bolagets aktieägarbas är också positivt när det kommer till ett av de strategiska målen i närtid - att noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market", säger Sven Lindström, VD och Eric Jaremalm, CFO i ett gemensamt uttalande. Insynsrapportering sker i enlighet med gällande regelverk.

G&W Fondkommission har agerat rådgivare vid transaktionen.

Tidigare nyheter