Metallvärden har genomfört en garanterad företrädesemission

2016-03-01

Metallvärden i Sverige AB (publ) (”Metallvärden”) har genomfört en garanterad företrädesemission och tillförs ca 15,8 MSEK före emissionskostnader.

Tid: 18 oktober kl. 10.00 Plats: Kungliga Tennishallen Sex intressanta bolag presenterar sin verksamhet. Presentationerna är ca. 20-25 min och därefter följer en kort frågestund. Vi bjuder på en lättare lunch och efter presentationerna tittar vi på tennis tillsammans. De presenterande bolagen är: ahaWorld, Ferroamp, Qlife, Netmore, Midsummer samt Skogsfond Baltikum. Aktieintresserade Leif GW Persson kommer att intervjuas av vår moderator Alexander Gustafsson från Nordnet. För anmälan se: https://www.lyyti.fi/reg/GW_Stockholm_Open_Kapitalmarknadsdag_1837

G&W Fondkommission har varit finansiell rådgivare till Metallvärden i samband med nyemissionen.

Läs merTidigare nyheter