Lipigon Pharmaceuticals genomför emission om ca. 16 MSEK

2020-06-30

Under juni månad genomförde life science företaget Lipigon Pharmaceuticals en emission om ca. 16 MSEK

Lipigon Pharmaceuticals genomförde under juni månad en emission om ca. 16 MSEK där G&W Fondkommission agerade finansiell rådgivare.

Tidigare nyheter