Emissionsutfall Uni-light LED

2018-09-28

Styrelsen i A Uni-light LED AB har efter teckningstidens utgång beslutat om tilldelning i nyemission som innebär att samtliga tecknare får full tilldelning. Totalt tecknades emissionen till ca 80 % av det fulla nyemissionsbeloppet om ca 4,5 Mkr. Teckningarna i kraft av rätter var 1 278 910 st och utan företräde 906 400 st, därutöver av emissionsgaranter med 2 358 440 st aktier. Totalt emitteras
därmed 4 543 750 st aktier. Emissionen beslutades av årsstämman den 28 augusti, enligt tidigare styrelsebeslut villkorat av stämmans godkännande.

Teckningsperioden var mellan 7 september och 25 september. Utfallet av emissionen innebär att A Uni-light LED AB kan genomföra framför allt utökade satsningar i försäljning och utveckling.


”Det är glädjande att emissionen kunnat genomföras. A Uni-light LED har på senare tid bl.a. erhållit order som innebär betydande tillväxtmöjligheter. Därutöver ser vi nya möjliga affärsområden som kan komma att utveckla betydande tillkommande marknadssegment för Bolaget”, säger A Uni-light LED:s VD Göran Lundgren.


Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 13 056 455 st och Bolaget tillförs ca 3,6 Mkr före emissionskostnader. Ca 15 000 aktier kommer preliminärt att emitteras därutöver till de garanter som väljer kvittning som ersättning. Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske innan emissionen slutgiltigt registrerats.


Avräkningsnotor tillsänds samtliga tecknare där anvisningar om erläggande av likvid framgår. Tecknare kommer efter inbetald emissionslikvid att erhålla BTA levererade till angiven depå eller VPkonto. BTA kommer senare att omvandlas till aktier i samband med registreringen av emissionen vid Bolagsverket.


G&W Fondkommission har agerat som bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut.


Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar,
kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.
LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

Läs mer på www.uni-lightled.com


För ytterligare information kontakta: Göran Lundgren, VD Uni-light, tel: +46-70 467 4040 A Uni-light LED AB, Tegeluddsvägen 31 (plan 4), 115 41 Stockholm

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.