Riktad emission Spectracure

2015-11-27

2015-11-27 13:14

Styrelsen i SpectraCure utnyttjar mandat från årsstämman och genomför en riktad nyemission på 7,5 miljoner kronor. Bolaget emitterar 5,6 miljoner nya aktier till drygt 20 nya investerare. Teckningskursen är 1,35 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt om cirka 15 procent utifrån en genomsnittskurs under de senaste 35 handelsdagarna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Rabatten har satts i samråd med rådgivaren och har i detta sammanhang bedömts som
marknadsmässig, och har därutöver varit en förutsättning för genomförandet av transaktionen.

Styrelsen har utvärderat olika möjligheter till snabb finansiering varvid denna lösning bedömts vara den bästa för aktieägarna till rimliga villkor. Styrelsen har även tagit i beaktande den långsiktighet och tilltro till bolaget som flertalet av de större tecknarna av emissionen uttryckt för bolaget.

Bakgrunden till emissionen är att berörda sjukhus kräver större tillgängliga medel up-front inför start av prövningarna. Tecknare i emissionen är G&W Kapitalförvaltning med kunder där de tre största tecknarna, varav samtliga är nytillkommande aktieägare, får en ägarandel om cirka 2 procent vardera. Omkring 85 procent av emissionen tecknas av nytillkommande aktieägare.

"Vi är mycket nöjda med att på kort tid lyckats attrahera ett flertal investerare som ser stor potential i bolaget. Spectracure har med dessa tillförda medel, tillsammans med emissionslikviden från i våras, ambitionen att slutförhandla avtalen med berörda sjukhus i Kanada och USA för att så snart som möjligt därefter påbörja klinisk fas-1 prövning. Bolaget ser en fortsatt stark potential i bolagets teknologiplattform. Den planerade studien kommer att vara en så kallad öppen studie innebärande att bolaget löpande har möjlighet att informera om uppnådda delresultat", säger vd doktor Masoud Khayyami i en kommentar.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.