Utfall Alelion

2016-06-14

Mycket stort intresse för att teckna aktier i Alelion Energy Systems AB

Tid: 18 oktober kl. 10.00 Plats: Kungliga Tennishallen Sex intressanta bolag presenterar sin verksamhet. Presentationerna är ca. 20-25 min och därefter följer en kort frågestund. Vi bjuder på en lättare lunch och efter presentationerna tittar vi på tennis tillsammans. De presenterande bolagen är: ahaWorld, Ferroamp, Qlife, Netmore, Midsummer samt Skogsfond Baltikum. Aktieintresserade Leif GW Persson kommer att intervjuas av vår moderator Alexander Gustafsson från Nordnet. För anmälan se: https://www.lyyti.fi/reg/GW_Stockholm_Open_Kapitalmarknadsdag_1837

Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion”), en ledande leverantör av effektiva industriella energilagringssystem baserade på litiumjon teknologi, har genomfört en kraftigt övertecknad nyemission på maximalt 103,2 miljoner kronor i samband med bolagets planerade listning på Nasdaq First North. Totalt får Alelion 4100 nya aktieägare.

- VD Daniel Troedsson kommenterar utfallet: "Totalt tillförs Alelion upp till 103,2 miljoner kronor. Det är mycket glädjande att det varit så stort intresse att teckna aktier både från allmänheten och från större investerare. Vi har dessutom precis kommit hem från CeMAT-mässan i Hannover, där intresset var mycket stort för våra produkter. Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera en snabb expansionstakt, och vi behöver rekrytera 20 ingenjörer och kundansvariga i närtid för att hinna med att hantera alla förfrågningar."


G&W Fondkommission har varit finansiell rådgivare till Alelion i samband med Erbjudandet samt är utsedd Certified Adviser inför listning på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök: www.alelion.com eller kontakta

Daniel Troedsson

VD, Alelion Energy Systems AB (publ)

Tel: +46 707 51 67 10

Email: daniel.troedsson@alelion.com

Jan Forsberg

Styrelsens Ordförande

Tel : +46 73 433 73 47

Email: trouble.management@hotmail.com

Christian Zeuchner

Investment Director, Fouriertransform AB

Ledamot av styrelsen

Tel: +46 8410 40604

Email: christian.zeuchner@fouriertransform.se

 

Alelion Energy Systems AB

Tidigare nyheter