Bublar Group genomför riktad emission och avser förvärva Goodbye Kansas

2020-05-04

Blockförsäljning till institutionella investerare

Tid: 18 oktober kl. 10.00 Plats: Kungliga Tennishallen Sex intressanta bolag presenterar sin verksamhet. Presentationerna är ca. 20-25 min och därefter följer en kort frågestund. Vi bjuder på en lättare lunch och efter presentationerna tittar vi på tennis tillsammans. De presenterande bolagen är: ahaWorld, Ferroamp, Qlife, Netmore, Midsummer samt Skogsfond Baltikum. Aktieintresserade Leif GW Persson kommer att intervjuas av vår moderator Alexander Gustafsson från Nordnet. För anmälan se: https://www.lyyti.fi/reg/GW_Stockholm_Open_Kapitalmarknadsdag_1837

Bublar Group AB (publ) har ingått avtal med en majoritet av aktieägarna i Goodbye Kansas Holding AB med målsättningen att förvärva 100 procent av aktierna i bolaget. Affären är ett led i Bublars strategi och ger möjlighet att skapa en världsledande aktör inom XR-teknologi och visualisering.

Goodbye Kansas har ett starkt renommé och har de ledande internationella bolagen inom film, spel och streaming som kunder. Den planerade affären genomförs som en apportemissiondär Goodbye Kansas aktieägare och fordringsägare erbjuds 16,4 miljoner aktier i Bublar i fast köpeskilling och upp till tre resultatbaserade tilläggsköpeskillingar i form av maximalt 33,9 miljoner aktier under 2020.

I tillägg till apportemission genomförs även en riktad nyemission i Bublar Group om cirka 47 Mkr. Nyemissionen tecknades av en grupp professionella investerare bestående av bland annat Handelsbanken Fonder, Brofund Equity AB och Pegroco Invest AB. Transaktionen har genomförts genom en accelererad bookbuilding arrangerad av G&W Fondkommission och bedöms ha skett på marknadsmässiga villkor med beaktande av aktuella förutsättningar.

Tidigare nyheter