Lipum AB:s (publ) spridningsemission övertecknad

2021-04-12

Lipum AB:s (publ) spridningsemission övertecknad

Tid: 18 oktober kl. 10.00 Plats: Kungliga Tennishallen Sex intressanta bolag presenterar sin verksamhet. Presentationerna är ca. 20-25 min och därefter följer en kort frågestund. Vi bjuder på en lättare lunch och efter presentationerna tittar vi på tennis tillsammans. De presenterande bolagen är: ahaWorld, Ferroamp, Qlife, Netmore, Midsummer samt Skogsfond Baltikum. Aktieintresserade Leif GW Persson kommer att intervjuas av vår moderator Alexander Gustafsson från Nordnet. För anmälan se: https://www.lyyti.fi/reg/GW_Stockholm_Open_Kapitalmarknadsdag_1837

Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North, förutsatt godkänd ansökan, om 75,7 MSEK har tecknats till 113,9 MSEK, motsvarande cirka 150 procent fördelat på cirka 5,500 tecknare. Teckningar har erhållits från allmänheten samt från de parter som ingått teckningsåtaganden. I och med den stora efterfrågan har styrelsen beslutat att utnyttja möjligheten till övertilldelning om ytterligare cirka 10 MSEK. Totalt tillförs Bolaget cirka 85,7 MSEK före emissionskostnader. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner vid Nasdaq First North Growth Market planeras vara den 22 april 2021, förutsatt godkänd ansökan.

Tidigare nyheter