Lipum AB:s (publ) spridningsemission övertecknad

2021-04-12

Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North, förutsatt godkänd ansökan, om 75,7 MSEK har tecknats till 113,9 MSEK, motsvarande cirka 150 procent fördelat på cirka 5,500 tecknare. Teckningar har erhållits från allmänheten samt från de parter som ingått teckningsåtaganden. I och med den stora efterfrågan har styrelsen beslutat att utnyttja möjligheten till övertilldelning om ytterligare cirka 10 MSEK. Totalt tillförs Bolaget cirka 85,7 MSEK före emissionskostnader. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner vid Nasdaq First North Growth Market planeras vara den 22 april 2021, förutsatt godkänd ansökan.

Tidigare nyheter

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsutskick för löpande information om event, emissioner och noteringar.
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj! Någonting gick fel, var vänlig försök igen.