Qlife Holding AB

Garanterad företrädesemission

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.

Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".

Nej, avbrytJa, gå vidare

Garanterad företrädesemission

2023-04-11

Qlife Holding AB

Summary of the Rights Issue

The Rights Issue is proposed to be carried out on the following main terms:

  • The Rights Issue comprises a maximum of 576,813,400 units, corresponding to a maximum of 576,813,400 shares and 576,813,400 warrants of series TO 3. Upon full subscription in the Rights Issue, Qlife will receive approximately SEK 57.7 million before deduction of issue costs.
  • Existing shareholders will receive twenty-five (25) unit rights for each share held on the record date on April 5, 2023. One (1) unit right entitles the holder to subscribe for one (1) unit in the Company. Each unit consists of one (1) share and one (1) warrant of series TO 3.
  • One (1) warrant of series TO 3 entitles the holder to subscribe for one (1) new share in the Company during the period September 11, 2023 – September 29, 2023 at an exercise price of SEK 0.11 per share.
  • The last day of trading in Qlife’s shares including the right to receive unit rights in the Rights Issue is April 3, 2023. The shares are traded excluding the right to receive unit rights in the Rights issue from April 4, 2023.
  • The subscription price in the Rights Issue is SEK 0.10 per unit, corresponding to SEK 0.10 per share (the warrants are issued free of charge).
  • The subscription period in the Rights Issue runs between April 11, 2023 – April 25, 2023.
  • Trading in unit rights will take place on Nasdaq First North Growth Market during the period April 11, 2023 to April 20, 2023 and trading in BTU (paid subscribed unit) will take place on Nasdaq First North Growth Market from April 11, 2023 until the Rights Issue is registered with the Swedish Companies Registration Office.
  • Warrants of series TO 3 are expected to be admitted to trading on Nasdaq First North Growth Market in close connection to the Rights Issue’s registration at the Swedish Companies Registration Office and the BTU’s conversion to ordinary shares and warrants.
  • The Rights Issue is secured to approximately 71.3 percent through subscription and guarantee commitments subject to customary conditions.
  • The complete terms and conditions for the Rights Issue, including additional information about the Company, will be made available in a EU growth prospectus that is expected to be published around April 5, 2023.