Th1ng

IPO

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.

Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".

Nej, avbrytJa, gå vidare

IPO

2021-05-31

Th1ng

Th1ng AB (publ) genomför en IPO under perioden 31 maj till 10 juni 2021. Erbjudandepriset är 11,00 kronor per unit. Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 1. Bolaget avser att notera aktierna och teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market. Beräknad första dag för handel i aktien är 16 juni 2021.

Observera att teckning görs via din bank/förvaltare.