G&W Kapitalförvaltning

Corporate finance

G&W Corporate Finance erbjuder kvalificerad rådgivning till mindre och medelstora företag kring frågor som bl.a. rör kapitalanskaffning, värderingar, emissioner, strukturaffärer och kommunikation. Att arbeta med mindre företag innebär ofta en nära och långsiktig relation där vi tillsammans utvecklar kundens verksamhet och skapar förutsättningar för tillväxt. Våra kunder är allt från start-up företag till större och mer väletablerade företag.

Verksamheten inom G&W Corporate Finance omfattar i huvudsak följande typer av tjänster:

 • Kapitalanskaffningar
 • Publika och riktade nyemissioner
 • Börs- och marknadsnoteringar
 • Konvertibel- och obligationsemissioner
 • Optionsprogram och personalemissioner
 • Garantikonsortier
 • IR och kommunikation

 • Förvärv och avyttringar
 • Strukturaffärer och omstruktureringar
 • Publika bud och uppköp

 • Strategisk rådgivning
 • Värderingar
 • Fairness opinion
 • Emissionsjuridisk rådgivning

Många av våra uppdragsgivare låter oss fungera som helhetsleverantör där vi bistår med hela upphandlingsprocessen, förberedelsearbete och genomförande. Efter genomförd notering eller affär kan vi även bistå med kontinuerlig rådgivning till styrelse och företagsledning vad gäller aktiemarknadsfrågor, formalia, IR och kommunikation m.m.

G&W Corporate Finance samarbetar med ett antal emissionsinstitut och andra specialister som t.ex. advokatbyråer och revisionsbyråer m.fl. Vi bibehåller dock i alla sammanhang vår oberoende ställning i uppdragsgivarnas och vårt eget intresse.

Kontakta oss gärna för ett personligt sammanträffande!