G&W Kapitalförvaltning

Ledning


 Micael Wikberg
Verkställande direktör
f 1960, Civilekonom DHS. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1986. Tidigare bl.a Electrolux AB, finansanalytiker Föreningsbanken Fondkommission, vice VD Föreningsbanken AB och ansvarig för fondrörelsen, styrelseordförande för Föreningsbanken Fond & Kapitalförvaltning AB, ledamot av Svenska Fondhandlareföreningens styrelse, senast verkställande direktör för Matteus AB (publ) och Matteus Fondkommission AB. Styrelseledamot i ett antal externa bolag. Grundade G & W 1997. 


Johan Fromholtz 

Chef Corporate Finance
f 1957. Kemiingenjör, Civilekonomutbildning HHS. Verksam inom kapitalmarknaden sedan 1983. Tidigare bl.a. vVD Invik, partner och förvaltare hos Scandinavian Securities/Ekonomihuset kapitalförvaltning, VD i Coronagruppen, projektledare corporate finance, M & A inom bl.a. JP Nordiska, senast chef corporate finance på MöCo AB.