G&W Kapitalförvaltning

Om G&W

G&W Kapitalförvaltning AB bildades 1998 och är ett auktoriserat värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Vi erbjuder våra kunder kvalificerade tjänster inom Kapitalförvaltning och Corporate Finance som bygger på en lång samlad erfarenhet och bred kompetens.


Vi är en helt oberoende aktör och i det dagliga arbetet samarbetar vi med ett antal av Sveriges ledande fondkommissionärer och banker vad gäller analystjänster, affärsavslut och depåtjänster.

Kapitalförvaltning


Kapitalförvaltningen erbjuder diskretionär förmögenhetsförvaltning av hög kvalitet och rådgivande förvaltning med personlig service till noga utvalda kundsegment. Våra kunder drar nytta av vårt omfattande kontaktnät med ett antal olika aktörer på kapitalmarknaden, där vi kan tillgodogöra oss den specialistkompetens respektive part tillhandahåller.

Corporate Finance


Inom Corporate Finance är vi specialiserade på att tillhandahålla rådgivningstjänster åt mindre och medelstora företag vad gäller kapitalanskaffning, börsnotering, förvärv & fusioner samt IR & kommunikation. Vi agerar även Cerified Adviser åt bolag noterade på First North.