G&W Kapitalförvaltning AB är ett privatägt och oberoende företag som funnits sedan 1998. Vi är ett auktoriserat värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Att vara oberoende är viktigt för oss – det gör att vi kan samarbeta med ledande aktörer i syfte att erbjuda våra kunder individuellt anpassad kapitalförvaltning med hög personlig service och kvalificerade rådgivningstjänster till mindre och medelstora företag inom ramen för vår Corporate Finance verksamhet.Inom Kapitalförvaltning erbjuder vi våra kunder både diskretionär och rådgivande förvaltning med en hög grad av personlig service.


Inom Corporate Finance är vi specialiserade på att tillhandahålla rådgivningstjänster åt mindre och medelstora företag vad gäller kapitalanskaffning, börsnotering, förvärv & fusioner samt Investor Relations och kommunikation.